Menu
Masarykova základní škola Horní Bříza, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Masarykova základní škola
Horní Bříza

Zápis do 1. ročníku

Setkání s rodiči předškoláků 14. 2. 2024


 

Zápis dětí do 1. třídy Základní školy v Horní Bříze pro školní rok 2024/2025 se uskuteční
ve čtvrtek 11. dubna 2024 od 13,30 do 18,00 hodin.

Zákonný zástupce je dle § 36 odst. školského zákona povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v kalendářním roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku – tj. pro školní rok 2024/2025 děti narozené do 31. 8. 2018 a dosud nechodící do školy. Rodiče přinesou s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zápis je složen z formální části (administrativní náležitosti - žádost 
o zápis k plnění povinné školní docházky) a motivační části (rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem zaměřeným
na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti v délce max. 20 minut).

Mgr. Helena Winkelhöferová
ředitelka školy

 

Dokumenty budou doplněny.

Tiskopisy a vzory vyplnění (dokumenty budou doplněny):

(Tiskopisy nemusíte tisknout a vyplňovat předem. Vše obdržíte a vyplníte přímo při zápisu 11. 4. 2024). 

Dokumenty nutné při nástupu do 1. ročníku od 1. 9. 2024:

  1. Zápisový list (ve wordu), v pdf, vzor vyplnění 
  2. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (ve wordu), v pdf, vzor vyplnění 
    S sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Dokumenty nutné k žádosti o odklad povinné školní docházky:

  1. Zápisový list (ve wordu) , v pdf , vzor vyplnění  
  2. Žádost o odklad povinné školní docházky (ve wordu) , v pdf , vzor vyplnění  
    (k žádosti o odklad je nutné doložit doporučení PPP/SPC a odborného lékaře - viz informace výše)
    S sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Žádost o odklad musí být doručena škole nejpozději do 30. 4. 2024. A to i v případě, že ještě nemáte zákonem požadovaná doporučení (doporučení školského poradenského zařízení, doporučení odborného lékaře). Doporučení lze dodat škole dodatečně.

V případě problémů a dotazů (např. nařízená izolace a nemožnost účasti na zápisu) kontaktujte vedení školy na sekretariat@zshornibriza.cz nebo na tel. 377 333 801.