Menu
Masarykova základní škola Horní Bříza, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Masarykova základní škola
Horní Bříza

Zde se těží bílé zlato II.

 

Logo Plzeňský kraj

„Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2015" – poskytovatel dotace Plzeňský kraj.

V rámci tohoto programu škola obdržela dotaci ve výši 40 000,- Kč na projekt „Zde se těží bílé zlato II.".

Realizace projektu dokončí Naučnou stezku Horní Bříza, jejíž budování bylo zahájeno ve školním roce 2011/2012. Projekt byl od samého počátku koncipován jako komunitní,  spolupracovali na něm žáci a učitelé školy spolu s vedením města, kronikářkou města, místním muzeem a aktivisty z OS Betula viridis. Zbývá vyznačit 5 km úsek s 2 zastaveními. Popis realizovaného úseku na naucna-stezka-horni-briza/http://www.hornibriza.eu/hlavni-menu/naucna-stezka/ .

Tato žádost je podána na vyznačení zbytku trasy, osazení dvou informačních tabulí (Těžba kaolinu od roku 1945 do současnosti a vliv člověka na krajinu a její následná rekultivace; Zámek Vísky) a zbudování jednoduché vyhlídkové plošiny v těsné blízkosti povrchového kaolinového dolu. Vyhlídka zatraktivní celou naučnou stezku a umožní návštěvníkům sledovat způsob těžby kaolinu a následnou rekultivaci krajiny (lokalita Modrý kříž v nadmořské výšce 496 m.).

Projekt zvýší atraktivitu Horní Břízy a jejího okolí jako vhodného příměstského turistického cíle Plzeňské aglomerace. V současnosti je tato část naučné stezky využívána u příležitosti konání turistických pochodů např. Hornobřízský puchýř či Setkání turistů Plzeňského kraje atd.).

Jeho realizace posílí komunitní spolupráci školy se samosprávou města, Muzeem Horní Bříza, kronikářkou města i občanskými sdruženími zabývajícími se popularizací regionální historie.

Žákům pod vedením svých učitelů se projekt stane účinným prostředkem rozvoje jejich kompetencí jak při získávání vědomostí, dovedností a schopností při sběru a studiu historických záznamů, dobových dokumentů a reálií, prostředkem environmentální výchovy (poznávání způsobu rekultivace krajiny po těžební činnosti), tak při prezentaci nashromážděných informací formou jednotlivých zastavení, písemných a digitálních materiálů.

Práce na projektu se stane logickým a přirozeným pokračováním realizace úspěšných projektů: Bezpečně kolmo do školy, Kolébka ve vlaku a Novorozeně z transportu smrti zavítá do Horní Břízy, Zde se těží bílé zlato – historie těžby kaolinu a keramické výroby na Plzeňsku. Vytvořené materiály poslouží jako vhodná studijní pomůcka pro výuku regionálního dějepisu, zeměpisu a environmentální výchovy.

Na projektu se bude podílet vybraný kolektiv žáků a učitelů MZŠ za finanční a organizační podpory Města Horní Bříza, Muzea Horní Bříza, OS Betula viridis, KČT, a.s. Lasselsberger a Lesů ČR.

O průběhu projektu a spolufinancování Plzeňským krajem bude veřejnost informována v regionálních a místních médiích, na webových stránkách školy, informace bude podávat zpravodajství školní TV Report pracující jako zájmový útvar SVČ při MZŠ. Spolufinancování naučné stezky Plzeňským krajem bude také uvedeno na nově zbudovaných zastaveních (logo Pk, text).

Základní škola

Ocenění SCIO

SCIO ocenění

Partnerská škola Fraus

Fraus - partnerská škola

Digitalizujeme školu

Digitalizujeme školuDigitalizujeme školu Typ: JPG obrázek, Velikost: 137.33 kB

Doučování žáků škol

Doučování žáků škol

Doučování žáků škol Typ: PDF dokument, Velikost: 174.08 kB