Menu
Masarykova základní škola Horní Bříza, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Masarykova základní škola
Horní Bříza

Přivítáme Francouze, pojedeme ke Slovákům

Logo Plzeňský kraj

„Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování
mezinárodních studijních programů v roce 2016
“ – poskytovatel dotace Plzeňský kraj.

V rámci tohoto programu škola obdržela dotaci ve výši 15 000,- Kč na projekt Přivítáme Francouze, pojedeme ke Slovákům ". 

Od r. 2001 s College Chateaubriand Villeneuve sur Yonne (Francie) a od r. 2010 s ZŠ Vladimíra Mináče v Klenovci (Slovensko) rozvíjí MZŠ H. Bříza partnerskou spolupráci, která je účinným prostředkem ŠVP v oblastech výchovy k multikulturalitě a výchovy v globálních a evropských souvislostech. Vzájemné výměny žáků jsou založeny na principu střídajícího se přijetí a výjezdu. V každém školním roce tak mají možnost naši žáci jednu zahraniční skupinu hostit a jednu zahraniční školu navštívit. Tento projekt počítá s přijetím francouzských dětí a výjezdem na Slovensko.

Ve dnech 1. 5. – 6. 5. 2016 zavítalo do Horní Břízy 9 žáků a 3 učitelé z Francie. Z české strany se výměny zúčastnilo 8 žáků. Přednostně se zapojili žáci z kroužku francouzského jazyka při SVČ. Pobyt v rodinách, výjezdy do regionu a hlavního města Prahy podpořily u francouzských žáků a učitelů znalost českých reálií. Naši a francouzští žáci si společně prohlédli historické centrum Plzně, navštívili Plzeňský Prazdroj, seznámili se s těžbou a zpracováním kaolinu, s keramickou výrobou. Zavítali na Pražský hrad, Petřín, prošli tzv. „Královskou cestou“ Malou Stranou, Starým Městem na Václavské náměstí. Atraktivní byla i návštěva Karlových Varů a Mariánských Lázní.

Součástí programu byla také Česko-francouzská mezinárodní diskotéka.

Vzájemná komunikace byla ve francouzštině a angličtině.

Do partnerského Klenovce odjelo 22. 6. 2016 9 žáků a 2 učitelé.

Během pobytu na Slovensku (23. 6. – 27. 6. 2016) se české děti seznámily se školním prostředím partnerské školy, s obcí Klenovec. Výlety do okolí přiblížily krásy a pamětihodnosti kraje Gemer (Betliarský zámek, Ochtinská aragonitová jeskyně). Účast na folklórních slavnostech (Klenovská rontouka) přispěla k poznání lidových zvyků, hudby a tance. Žáci také navštívili Bratislavský hrad.

Ubytování v rodinách umožnilo porovnat životní styl českých a slovenských rodin.

Na výměnných pobytech se organizačně podílel  vybraný kolektiv učitelů všech tří partnerských škol za finanční podpory města Horní Bříza, obce Klenovec, českého a francouzského spolku Partnerství mezi městy Horní Bříza a Villeneuve sur Yonne.

Základní škola

Ocenění SCIO

SCIO ocenění

Partnerská škola Fraus

Fraus - partnerská škola

Digitalizujeme školu

Digitalizujeme školuDigitalizujeme školu Typ: JPG obrázek, Velikost: 137.33 kB

Doučování žáků škol

Doučování žáků škol

Doučování žáků škol Typ: PDF dokument, Velikost: 174.08 kB