Menu
Masarykova základní škola Horní Bříza, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Masarykova základní škola
Horní Bříza

Novorozenci z transportu smrti přijedou hornobřízským poděkovat

Logo Plzeňský kraj„Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2015“ – poskytovatel dotace Plzeňský kraj.

V rámci tohoto programu škola obdržela dotaci na projekt „Novorozenci z transportu smrti přijedou hornobřízským poděkovat“. 

Projekt je volným pokračováním úspěšných projektů „Kolébka ve vlaku“ (2012) a „Novorozeně z transportu smrti zavítá do H. Břízy“ (2013). Stane se stěžejní událostí oslav 70. výročí osvobození na škole a součástí oslav ve městě.Tyto projekty zmapovaly pohnutou historii zastavení železničního transportu smrti na hornobřízském nádraží 21. 4. 1945 a připomněly 35 obětí tohoto transportu pochovaných na místním hřbitově. Žáci a učitelé školy za pomoci kronikářky a vybraných pamětníků připravili písemný a obrazový dokument, který pojednal příběh zachráněné Haničky Lomové a následné dvacetileté družby mezi ZŠ H. Bříza a Prešov, kterou iniciovala její matka Priska Lomová.
„Znovuobjevená“  p.  Lomová   vyhověla  žákovskému   pozvání  a  ve  dnech  6. – 7. 5. 2013 zavítala z USA, kde nyní žije, na návštěvu Horní Břízy.V emotivních setkáních s žáky školy a s pamětníky vyplynuly další neznámé historické skutečnosti – a sice záchrana dalších dvou novorozenců z transportu: Evy Clarke a Marka Olského.Vyvrcholením projektu bude unikátní setkání všech tří výše uvedených „novorozenců – sourozenců“ se sestrou Arnošta Lustiga p. Hanou Hnátovou (tehdy 20 letou transportovanou vězenkyní) za účasti americké dokumentaristky Wendy Holdenové – autorky knižní novinky „Born Survivors“. Před plánovaným setkáním a besedou s žáky bude organizován poznávací zájezd nejstarších žáků školy do vyhlazovacího tábora v Mauthausenu (A). Program návštěvy zahrne vedle setkání s žáky a hornobřízskou veřejností hudebně dramatický pořad „Jsem sestra A. Lustiga“ (vyprávění H. Hnátové – Lustigové doprovázené zhudebněnými texty dětí z terezínského ghetta od hudebního skladatele Daniela Dobiáše), křest knihy W. Holdenové „Born Survivors“, pietní akty na železniční stanici a na hřbitově, slavnostní přijetí se zápisem do pamětní knihy na místní radnici.
Zpracovatelé projektu i připravený tým organizátorů jsou přesvědčeni, že projekt se stane v současné době vysoce aktuálním a účinným prostředkem výchovy jak v předcházení zločinům proti lidskosti a boji proti nesvobodě, tak v potlačování xenofobních, antisemitských a rasistických projevů mezi mladými lidmi.

Základní škola

Ocenění SCIO

SCIO ocenění

Partnerská škola Fraus

Fraus - partnerská škola

Digitalizujeme školu

Digitalizujeme školuDigitalizujeme školu Typ: JPG obrázek, Velikost: 137.33 kB

Doučování žáků škol

Doučování žáků škol

Doučování žáků škol Typ: PDF dokument, Velikost: 174.08 kB