Menu
Masarykova základní škola Horní Bříza, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Masarykova základní škola
Horní Bříza

Zpracované výukové materiály

Masarykova základní škola Horní Bříza  zpracovala v rámci šablon I/2, III/2, V/2 k 31. 8. 2013 DUMy/výuk.materiály 
(ročník, předmět, témat.okruh, autor):


1) 5. ročník, Český jazyk a literatura - Divadlo, literatura - autor Mgr. M. Kloučková - seznam zde ke stažení

2) 1. ročník, Český jazyk a literatura - Písmena, čtení s porozuměním, hry - autor - Mgr. H. Tobiášová - seznam zde ke stažení

3) 5. ročník, Vlastivěda - Svět, Evropa, ČR - autor. Mgr. L. Králová - seznam zde ke stažení

4) 8. ročník, Občanská výchova - Stát a právo, mezinárodní vztahy a globalizace - autor Bc. K. Matějovic - seznam zde ke stažení

5) 7. ročník, Zeměpis - Regionální geografie Ameriky a Asie - autor Mgr. P. Hubka - seznam zde ke stažení

6) 6. ročník - Výchova ke zdraví - Drogy, šikana, zdravý životní styl, zdravá výživa - autor Mgr. I. Široká - seznam zde ke stažení

7) 6. ročník - Fyzika - Jednotky SI, převody jednotek, měřidla - autor Mgr. S. Trnková - seznam zde ke stažení

8) 7. ročník - Pracovní činnosti - Pěstování zeleniny, ovoce - autor Mgr. A. Šůmová - seznam zde ke stažení

9) 7. ročník - Anglický jazyk - Konverzace a gramatika - autor Mgr. S. Marková - seznam zde ke stažení

10) 8. ročník (RVP-LMP) - Zeměpis (RVP - LMP) - Evropa - autor Mgr. H. Dobrá - seznam zde ke stažení

11) 2. ročník - Český jazyk a literatura - Gramatika 2.r. - autor Mgr. R. Škorpilová - seznam zde ke stažení

12) 5. ročník (RVP-LMP) - Český jazyk a literatura (RVP - LMP) - Pracovní listy k čítance pro 5.r. ZvŠ - autor Mgr. I. Jonáková - seznam zde ke stažení

13) 6. - 9. ročník - Fyzika - Převody jednotek - autor Mgr. I. Hejmanová - seznam zde ke stažení

14) 6. - 9. ročník - Anglický jazyk - Gramatika a reálie - autor PaedDr. J. Navrátilová - seznam zde ke stažení

15) 5. ročník - Český jazyk a literatura - Čtenářské dovednosti v 5.r. - autor Mgr. J. Lusková - seznam zde ke stažení

16) 8. ročník (RVP-LMP) - Zeměpis (RVP - LMP) - Zeměpis 8.ročníku spec.třídy - autor Mgr. H. Dobrá - seznam zde ke stažení

17) 7. - 8. ročník - Český jazyk a literatura - Prezentace, křížovky apod. k textům - autor Mgr. E. Šmídová - seznam zde ke stažení

18) 7. - 8. ročník - Zeměpis - Regionální geografie Asie a Evropy - autor Mgr. P. Hubka - seznam zde ke stažení

19) 1. ročník - Český jazyk a literatura - Pracovní listy - autor Mgr. I. Pěnkavová - seznam zde ke stažení , 2. část - seznam zde ke stažení

20) 6. ročník - Zeměpis - Fyzickogeografická sféra - autor Bc. Karel Matějovic - seznam zde ke stažení

21) 5. ročník - Přírodověda pro 5.ročník - autoři Mgr. L. Králová, Mgr. J. Skalová - seznam zde ke stažení2. část - seznam zde ke stažení

22) 1.ročník - Prvouka pro 1.r. - autor Mgr. Jana Skalová - seznam zde ke stažení

23) 9.ročník - Německý jazyk - Gramatické jevy - autor Mgr. Ivana Skalová - seznam zde ke stažení

24) 8. - 9.ročník - Hudební výchova - Vývoj moderní populární hudby - autor Ladislav Čása - seznam zde ke stažení

25) 6. - 9.ročník - Výtvarná výchova na 2.st. - autor Mgr. Eva Šmídová - seznam zde ke stažení

26) 2.ročník - Prvouka pro 2.r. - autor Mgr. Helena Tobiášová - seznam zde ke stažení

27) 5.ročník - Matematika pro 5.ročník - rozšiřující učiva - autor Mgr. Ludmila Králová - seznam zde ke stažení

28) 9.ročník - Dějepis - Čtenářská a informační gramotnost v hodinách dějepisu - autor Dr. Jaroslava Navrátilová - seznam zde ke stažení

Na požádání poskytneme DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR na e-mailové adrese sekretariat@zshornibriza.cz příp. prostřednictvím kontaktního formuláře na autory/pedagogy v položce Pedagogický sbor kontakty.
 

 

Základní škola

Ocenění SCIO

SCIO ocenění

Partnerská škola Fraus

Fraus - partnerská škola

Digitalizujeme školu

Digitalizujeme školuDigitalizujeme školu Typ: JPG obrázek, Velikost: 137.33 kB

Doučování žáků škol

Doučování žáků škol

Doučování žáků škol Typ: PDF dokument, Velikost: 174.08 kB