Menu
Masarykova základní škola Horní Bříza, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Masarykova základní škola
Horní Bříza

Kolébka ve vlaku

Logo Plzeňský kraj

Program "Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2012" – poskytovatel dotace Plzeňský kraj.
V rámci tohoto programu škola obdržela dotaci ve výši 10 000,- Kč na projekt "Kolébka ve vlaku".

Projekt naváže na dřívější zkušenosti se zařazováním aktivit vedoucích k toleranci, k potlačování antisemitských, xenofobních a rasistických projevů mezi žáky. V průběhu 2.pololetí tohoto školního roku žáci ve spolupráci s vyučujícími dějepisu zmapují pohnutou historii železničního transportu smrti na konci 2.sv.války. Kontakty s kronikářkou města a studiem historických pramenů se seznámí s okolnostmi 35 obětí transportu pochovanými na místním hřbitově. Žáci zpracují písemný a obrazový dokument "Kolébka ve vlaku", který pojedná příběh židovského novorozeněte Hany Lomové a pomoci hornobřízských občanů při zastávce transportu na místním nádraží dne 21. 4. 1945. Zahrne rovněž historii následné družby mezi školami v Horní Bříze a Prešově. Zpracovaný materiál se stane obsahem 2 informačních tabulí plánované naučné stezky kolem Horní Břízy. Součástí projektu bude rovněž poznávací zájezd do Památníku Terezín.

Zájezd do Terezína se uskuteční v pondělí 21. 5. 2012.

Základní škola

Ocenění SCIO

SCIO ocenění

Partnerská škola Fraus

Fraus - partnerská škola

Digitalizujeme školu

Digitalizujeme školuDigitalizujeme školu Typ: JPG obrázek, Velikost: 137.33 kB

Doučování žáků škol

Doučování žáků škol

Doučování žáků škol Typ: PDF dokument, Velikost: 174.08 kB