Menu
Masarykova základní škola Horní Bříza, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Masarykova základní škola
Horní Bříza

Drogy, šikana a rasismus - ani náhodou

Logo Plzeňský kraj

Program "Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2010" – poskytovatel dotace Plzeňský kraj.
V rámci tohoto programu škola obdržela dotaci ve výši 10 000,- Kč na projekt "Drogy, šikana a rasismus - ani náhodou".  
 Projekt navazuje na zkušenosti s uplatňováním aktivit protidrogové prevence
a výchovy k toleranci předchozích let, zároveň přináší řadu nových prvků.   

Vytčené cíle programu člení vlastní prostředky a aktivity na:

 • etický, osobnostní a sociální rozvoj
 • tvorba pozitivního, sociálního klimatu třídních kolektivů a školy
 • potlačování antisemitismu, xenofobie, rasismu, šikany a vandalismu ve škole a v místě bydliště
 • podpora zdravého životního stylu a prevence drogových závislostí    

Zvolené výchovné prostředky a nástroje:

„Stmelovací cvičení“ 

 • zážitkové akce měsíce září pro žáky 6. ročníků, umožňující nastartování pozitivních interpersonálních vztahů nově vytvořených třídních kolektivů z žáků bývalých 5. ročníků hornobřízské školy a spádových málotřídek (Ledce, Trnová, Žichlice): zábavná sportovně turistická odpoledne v přírodě, noc ve škole atd.

„Kulturní antibarbar“ 

 • příprava třídních vystoupení na školní akademii
 • výtvarné práce k obměně expozice školní galerie
 • návštěva školních divadelních představení
 • návštěvy představení celoročního předplatného Klubu mladého diváka v DJKT Plzeň
 • účast na výchovných koncertech školy a akcích Kruhu přátel hudby v Horní Bříze

„Čechy všem“

 • akce proti antisemitismu, xenofobii a rasismu
 • vzdělávací zájezd do koncentračního tábora v Terezíně a památníku v Lidicích
 • výchova k přátelskému soužití s rozšiřujícím se počtem romského, asijského a jiného zahraničního etnika ve třídě i ve škole

„Řím dobyli Vandalové – škola není Řím“

 • opakování úspěšné jednorázové celoškolní akce zaměřené na boj proti vandalismu ve škole a v místě školy (literární práce, plakáty, fotografická dokumentace, celoškolní výstava výstupů z této akce)

„Školní sportovní liga“ a „Školní olympiáda“

 • celoroční sportovní soutěž třídních kolektivů v 16 sportovních odvětvích organizovaná ve volném čase žáků
 • celodenní Školní olympiáda v atletice včetně slavnostního zahájení nástupu a zapálení olympijského ohně

„Cigárko a drogy – ani náhodou“

 • zhlédnutí divadelního představení s preventivní tématikou'
 • přednášky, komunitní kruhy, workshopy s lektory plzeňských protidrogových center a neziskových organizací
 • organizace tématicky zaměřených školních diskoték umožňujících zjistit, že bavit se lze i bez alkoholu a kouření

„Láska kvete v každém věku“

 • přednášky, komunitní kruhy, workshopy a projekce naučných DVD s problematikou pubertální a postpubertální sexuality, sexuálního zneužívání

Základní škola

Ocenění SCIO

SCIO ocenění

Partnerská škola Fraus

Fraus - partnerská škola

Digitalizujeme školu

Digitalizujeme školuDigitalizujeme školu Typ: JPG obrázek, Velikost: 137.33 kB

Doučování žáků škol

Doučování žáků škol

Doučování žáků škol Typ: PDF dokument, Velikost: 174.08 kB