Kalendář

Mobilní verze

mobilní verze www

  Mediální partner školy
Televize FILMpro

SCIO ocenění

 

Fraus - partnerská škola

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zápis dětí do 1. třídy Základní školy v Horní Bříze 

pro školní rok 2022/2023 se uskuteční 

ve čtvrtek 7. dubna 2022

od 13,30 do 18,00 hodin.

 

Zákonný zástupce je dle § 36 odst. školského zákona povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v kalendářním roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku – tj. pro školní rok 2022/2023 děti narozené do 31. 8. 2016 a dosud nechodící do školy. Rodiče přinesou s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zápis je složen z formální části (administrativní náležitosti - žádost 
o zápis k plnění povinné školní docházky) a motivační části (rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem zaměřeným
na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti v délce max. 20 minut).

    

V Horní Bříze  14. 3. 2022                               Mgr. Helena Winkelhöferová

                                                                                       ředitelka školy


Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 - zde .... (245.21 kB)

Prezentace k zápisu do 1. ročníku (informace k zápisu, o škole ....) - zde .... (24.23 MB)

Film o škole (zpracoval kroužek SVČ Školní TV Report) - zde ....

Informace o odkladu povinné školní docházky pro šk. rok 2022/23 - zde .... (167.49 kB)

 

Tiskopisy a vzory vyplnění:
(Tiskopisy nemusíte tisknout a vyplňovat předem. Vše obdržíte a vyplníte přímo při zápisu 7. 4. 2022). 

Dokumenty nutné při nástupu do 1. ročníku od 1. 9. 2022:
1) Zápisový list (ve wordu) (55.02 kB), v pdf (539.95 kB) (450.37 kB), vzor vyplnění (539.95 kB)
2) Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (ve wordu) (55.11 kB), v pdf (449.82 kB), vzor vyplnění (529.09 kB)
S sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Dokumenty nutné k žádosti o odklad povinné školní docházky:
1) Zápisový list (ve wordu) (55.02 kB) , v pdf (450.37 kB), vzor vyplnění (539.95 kB)
2) Žádost o odklad povinné školní docházky (ve wordu) (54.51 kB), v pdf (666.54 kB), vzor vyplnění  (749.74 kB)
(k žádosti o odklad je nutné doložit doporučení PPP/SPC a odborného lékaře - viz informace výše)
S sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
Žádost o odklad musí být doručena škole nejpozději do 30. 4. 2022. A to i v případě, že ještě nemáte zákonem požadovaná doporučení (doporučení školského poradenského zařízení, doporučení odborného lékaře). Doporučení lze dodat škole dodatečně.

V případě problémů a dotazů (např. nařízená izolace a nemožnost účasti na zápisu) kontaktujte vedení školy na sekretariat@zshornibriza.cz nebo na tel. 377 333 801.

 

Informace ze zápisu pro školní rok 2021/2022 (duben 2021) - staré

Informace ze schůzky s rodiči předškoláků 23. + 24. 6. 2021 - zde ....

Seznam pomůcek pro žáky 1. ročníku (2021/22) - zde .... (268.25 kB)

Prezentace k zápisu do 1. ročníku - zde .... (24 MB)

Film o škole (zpracovala školní TV Report) - zde ....