Kalendář

Mobilní verze

mobilní verze www

  Mediální partner školy
Televize FILMpro

SCIO ocenění

 

Fraus - partnerská škola

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Český jazyk

23. 3. - 26. 4. -zde

Nové od 27. 4. do 15. 5.:
Řešení úkolů z 14. 4. - zde .....

SKLADBA
Souvětí souřadné a podřadné
 
a) str. 84 / 11 - zakreslete alespoň jeden graf dle vlastního výběru a určete , zda se jedná o souvětí souřadné či podřadné - sešit
     str. 84 / 12 a, c, d, f ,g , h - sešit

Spojovací výrazy v souvětí , interpunkce v souvětí
        a) str.85 - nastudovat hnědou tabulku dole
       b) str. 87 / 4a - jen 1. odstavec podle zadání - sešit
           str. 87 / 5a - první dva odstavce - sešit
       c) opakování - jazykový rozbor : str. 88 / 7 a, b , d, e , f , g - sešit
       d) str. 89  / 10a - 1. odstavec - sešit
                             10b - stačí odpovědi : ano-ne  -sešit
        e) str. 90 / 12   -  vyberte si 3 grafy a napište 3 souvětí podle nich - sešit
         f) str. 91 / 14 -   doplňte JEN interpunkci a další pravopisné jevy - sešit
 
SLOH
 
        - na základě toho , co jste si přečetli o úvaze na str. 125 a znalostí o ní ze 7. ročníku -úvahu
          jsme psali - se pokuste pokračovat v úvaze na str. 126 / 7 . Pokud vás toto cvičení nezaujme,
          vyberte si jakýkoli námět ze str. 127 / 9 , nebo ze str. 128 / 11a) - přečíst , b) pokračovat . . . ,
         nebo si vymyslete vlastní námět a napište krátkou úvahu - sešit
 
LITERATURA
       -čítanka str. 151 - CH.Bronteová / Jana Eyrová
                       str.197 -  J.Mikula / Zuby machairodů
                       str.200 -I.Assimov / Kolik je devět krát sedm
                       str.204 - O.Pavel / Jak jsme s tatínkem servírovali úhořům
 
       -mimočítanková četba - kniha dle vlastního výběru
 
 
OPĚT PŘIPOMENUTÍ!!  Zadané a vypracované úkoly od 13.3.2020 si zakládejte, uchovávejte v sešitech apod. Po návratu do školy budeme podle časových možností většinu vysvětlovat, opakovat, kontrolovat.

Literatura - z knihy , kterou přečtete do konce srpna, si připravte referát raději
písemně , formou poznámek nebo osnovy , abyste nezapomněli , o čem jste četli.
Případné dotazy posílejte na můj školní e-mail. Děkuji.
 
Nové od 18. 5. do 22. 5. 
Žádám o vypracování opakovacích cvičení z Čj mluvnice, slohu,
literatury. Vypracovaná cvičení mi zašlete zpět na mou e-mailovou
adresu - pavelkovaj@zshornibriza.cz
 
SKLADBA
str. 84 / 12a  Paralen 500
str. 85 / nahoře na začátku stránky cv. b,c,d,e,f,g,h,

SLOH
 -napsat krátkou úvahu podle zadání z 24.4.2020
 
LITERATURA
Až bude české zemi nejhůře . . . (přečti úvod. text)
Test - z různých zdrojů vyhledej odpovědi . . . (do tabulky zapiš ke každé otázce správnou odpověď ( př. - a,b,c,nebo d )
Text + test - zde ....
 

Nové od 25. 5. do 5. 6.- zde ....

Nové od 15. 6. - zde ....

                                          
   

Anglický jazyk

23. 3. 26. 4. -zde

Nové od 27. 4. do 15. 5.:
Učebnice str. 54  - 6. lekce   přečtěte si text a ústně si jej přeložte.
 Učebnice str. 59  - cv. 6 . Přečtěte si kartičku a naučte se výrazy jako slovíčka. Říkejte si např. I must ( musím ) + výrazy z kartičky ( I must write to  my Gran, Tom must write to his Gran ).   Vymyslete si dalších 5 úkolů a zapište si je do sešitu. 
Prac. sešit str. 66 Progress Check =  opakování  min. času , doplňte .
Dopište si všechna zbývající nepravidelná slovesa a naučte se je. Často je procvičujte ( pozor na výslovnost  poslechněte si správnou výslovnost na internetu ).
 
Nové od 18. 5. do 29. 5.:
Učebnice str. 66 - Unit 7 School Rules - projít text . Porovnejte povinnosti a zákazy v britské škole a u nás.
Do sešitu napište cv. 4 /67. 
Slovíčka 7A.
Pracovní sešit - doplnit str. 50-51.
K úkolům je přiložen test. Prosím o jeho vyplnění a zaslání do 25.5. Pokud mi jej nemůžete poslat mailem, doneste jej do školy a nechte mi jej v krabici u vchodu.
 
Nové od 1. 6. do 12. 6.:
Učebnice str. 70 - přečtěte si dopis.
Podle cv. 4a / 70 napište do školního sešitu vždy dvě věci o sobě , které : 
I must = musím
I don't have to = nemusím
I mustn't = nesmím
I can = mohu
Cvičení mi pošlete .
Přečtěte si text na str. 72 , odpovězte na otázky ve cv. 2 / 73.
Procvičujte slovíčka a nepravidelná slovesa.
 

Německý jazyk

1) slovíčka v PS - 13, 14, 25, 26, 38, 39, 51, 52, 63, 64, 65
       2) souhrn gramatiky opakovat v PS - 14, 15, 27, 28, 39, 40, 52, 53, 54, 65, 66
       3) procvičování přivlast. zájmen učebnice 19/13,14
       4) přečíst a přeložit text 41/16 a
       5)  poslech na youtube - mein Tagesplan 
https://www.youtube.com/watch?v=dinw9BEUtr4&t=72s
                                               kaufen + 4. pád https://www.youtube.com/watch?v=WgRPotNOcjQ
 
Nové od 23. 3.:
procvičování - PS 58/8, 59/9 a, b, 62/b gehen/kommen ----- do sešitu překlad ke všem cvičením
                       poznámka: pokud chce někdo kontrolu, pošlete vyfocené cvičení, obratem pošlu správné řešení
              otázky k videu: Wann steht Emma auf?
                                       Wann putzt sie ihre Zähne?
                                       Was isst Emma zum Frühstick, zu Mittag und zum Abendessen?
                                       Mag sie Gemüse?
                                       Wann macht sie Hausaufgaben?
                                       Was darf sie nicht machen?
   k videu si zapnout německé titulky, odpovědi celou větou!!! poslat přes messenger, nebo emailem
 
Nové od 15. 4. do 30. 4.:
PS 61/13, 62/14 d, vše vypracované poslat do konce dubna na mail nebo messenger
 
Nové 18. 5.:
Ich und Sport (učebnice 6. lekce, PS str 77 slovíčka)
  • Welchen Sport magst du? Was macht dir Spass?
  • Was magst du nicht? Was macht dir keinen Spass? 
  • Wie lange machst du dein Sport? 
  • Welche Sportler magst du? 
  • Siehst du Sport im Fernseher? 
Použít slovíčka co jsme se učili, z učebnice, sešitu a pracovního sešitu, jednoduché věty, aby větám sami rozuměli.
Rozsah 10 vět/80 slov.
Z prací se bude odvíjet známka na vysvědčení. Podle toho, jak si kdo dá s projektem práci. Použít slovíčka co jsme se učili, z učebnice, sešitu a pracovního sešitu, jednoduché věty, aby větám sami rozuměli. Budu se  pak ptát na doplňující otázky.
 
Nové od 8. 6.:
Některé děti už poslali závěrečný projekt a mají uzavřeno. 
Pro ty co chtějí plus do dalšího roku, nebo vylepšení stávajících známek, posílám úkoly. 
Pro 8. popřípadě i 9. ročník shlédnout serii Nj seriálu a stručně vyprávět. Stačí česky, kdo napíše v Nj správně několikk vět o seriálu, dostane 1. 
https://www.youtube.com/watch?v=3bnY9RTOekI&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=16
 
 

Matematika Pracovní list - zde ....

Nové od 23. 3.

Pro zopakování vzorců zhlédni video a pak vyplň pracovní list č. 2 .
https://www.youtube.com/watch?v=LC-PZH01tpA&list=PLSqKJP6W-MUYTgL04hz7dksig061pjkdC&index=11
Pracovní list - zde ....

Zkus test v Kahoot! (výsledky se mi zobrazí; test otevřen do 30. 3. do 12,00 hodin; nezapomeň napsat své příjmení; pokud to zvládneš výborně, zaznamenám si to) - zde ....

Pokud potřebuješ poradit, piš na můj e-mail: sirokai@zshornibriza.cz

Nové od 30. 3. -zde

Nové od 6. 4. do 19. 4. -zde -prezentace

Nové od 20. 4. do 29. 4. -zde

Nové od 29. 4. do 11. 5. -zde

Nové od 12. 5. do 20. 5. -zde

20. 5.  v 7:00 bude zadán test, odevzdání testu emailem nebo do vrátnice školy do 22. 5. do 15:00, test bude klasifikován. Upozornění na test již v zadání 12. 5. Zadání testu je také možné si vyzvednout ve vrátnici školy.

Nové od 20. 5. do 22. 5. -test

Nové od 25. 5. do 5. 6.-zde

Nové od 8. 6. do 16. 6. -zde

 

Přírodopis   zadání zde ....

Nové od 23. 3. - zde ....

Nové od 30. 3.- zde ....

Nové od 6. 4. do 13. 4.- zde ....

Nové od 14. 4. do 17. 4.- zde ....

Nové od 20. 4. do 24. 4.- zde ...., tajenka

Nové od 27. 4. do 30. 4.- zde ....

Nové od 11. 5. do 15. 5. - zde ...., příloha
Od pondělí 11. 5. pan učitel Brandtlík připravil pro žáky ve vestibulu školy krabici na vkládání hotových prací. Hotové práce a sešity můžete vkládat do připravené krabice každý den od 13,00 do 15,00.

Nové od 18. 5. do 22. 5. - zde ....

Nové od 25. 5. do 29. 5. - zde ....

Nové od 1. 6. do 5. 6. - zde ....

Nové od 8. 6. do 12. 6. - zde ....

Nové od 15. 6. do 19. 6. - zde ....

 

 

Zeměpis

Obyvatelstvo světa a jeho početní růst

Rozmístění obyvatelstva na zemi

Nové od 23. 3.:

zaregistrujte se do TAKTIKU pomocí odkazu, který vás tam nasměruje -https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/28859/e6af7a6fc25962fbeb2d9f021b646e9e

Pracujte na e-taktiku s pracovním listem pro 9. třídu. Zpracujte si pracovní listy týkající se témat, co jste řešili v posledních 2 týdnech (obyvatelstvo světa a jeho početní růst, rozmístění obyvatelstva na zemi) - str. 14-17.

Nové od 6. 4. do 17. 4.- zde .....

Nové od 20. 4. do 30. 4.:
Projít si pracovní sešit v e-taktiku pro 9. třídu str. 18. – 20. Zápis do sešitu tak, že si zhotovíte nadpis (Světová náboženství), vypíšete 4 základní ze strany 19 a každé stručně popíšete (vznik, základní myšlenka, výskyt, počet vyznávajících lidí). Ofocení a zaslání k případné kontrole dobrovolné. 

 
Nové od 11. 5. do 17. 5.:
Jedná se o dobrovolný domácí úkol, který vám ale v případě splnění může pomoci v rámci hodnocení na vysvědčení s tím, že ti kteří neodevzdali poslední povinný úkol, tak ti to mají povinně.  Zadání zde ....
 
Nové od 18. 5. do 24. 5.:
Zadání zde ....
 
Nové od 25. 5. do 31. 5.:
Zadání zde ....
 
Nové od 8. 6. do 14. 6.:
Zadání zde ....

 

Fyzika   zadání zde ....

Nové od 23. 3.- zde ....

Nové od 30. 3.- zde ....

Nové od 6. 4. do 17. 4. - zde ....

Nové od 20. 4. do 24. 4.- zde ....

Nové od 27. 4. do 7. 5.- zde ....

Nové od 11. 5. do 15. 5.- zde ....

Nové od 18. 5. do 22. 5. - zde ....

Nové od 25. 5.  do 5. 6. - zde ....

Nové od 8. 6. do 12. 6. - zde ....

Nové od 15. 6. do 19. 6. - zde ....

 

 

Chemie   pracovní list zde ....

Nové od 23. 3.- zde ....

Nové od 30. 3. - zde ....

Nové od 6. 4. do 17. 4. - zde ....

Nové od 20. 4. do 24. 4.- zde ....

Nové od 27. 4. do 7. 5. - zde ....

Nové od 11. 5. do 15. 5. - zde ....

Nové od 18. 5. do 22. 5. - zde ....

Nové od 25. 5. do 5. 6. - zde ....

Nové od 8. 6. do 12. 6. - zde ....

Nové od 15. 6. do 19. 6. - zde ....

 

 

Dějepis

Učebnice: str. 61 - 69
               - pročíst, projít obrázky, písemně vypracovat do sešitu jako poznámky odpovědi na otázky za články - i s nadpisy

Nové od 30.3.:
- učebnice str. 70 - 76 - pročíst a vypracovat otázky za články do sešitu
 
Nové od 14. 4. do 27. 4.:
1) Učebnice - str. - 77 - 81, 83 - 4
  - pročíst a vypracovat otázky za články písemně do sešitu ( = vaše poznámky )
2) Možno opakovat starší látku
           Kontrola proběhne po návratu do školy
           Všechny Vás pozdravuji!

Nové od 27. 4. do 18. 5.:
1) Učebnice - 85 - 91 pročíst + vypracovat výpisky do sešit
2) Opakovat si starší látku
 
Nové od 18. 5. do 29. 5.: 
1) Učebnice - str. 92 - 95 - pročíst + vypracovat výpisky do sešitu ( pokud jste některé výpisky ještě nestihli, dopište si je též!!)
         2) !!!! Do 22. 5. 2020 - vypracovat přiložený pracovní list a poslat zpět na můj email ( nebo vhodit do krabice ve vrátnici školy ) Povinné!
 
Nové od 1. 6. do 15. 6.:
1) Učebnice - str. 96 - 7: pročíst + stručné poznámky
                              str. 100 - 101 + 103 - 106: pročti a vypiš-vynálezce + jeho vynález (přehledně)
         2) Průběžně si opakujte ( První svět. válka bude probrána až příští rok)
         Kdo ještě nedodal PL, urychleně pošle!!
 
 

Informatika

Nové od 30. 4. - str. 1, str. 2 


Svět práce

Nové od 30. 4. - zde ....
 

Konverzace v Aj

16. – 20. 3. 2020

Pracovní list odevzdáte, až se vrátíme do školy. Pokud nemáte tiskárnu, napište řešení na papír.

Neznámá slovíčka najdete např. na https://slovnik.seznam.cz/.

Nové od 23. 3.:

Pracovní list (řešení pošlu na požádání na nagrovak@zshornibriza.cz).

V případě potřeby doporučuji použít https://slovnik.seznam.cz/.

Nové od 30. 3. - zde ....

Nové od 6. 4. do 17. 4.:
Pracovní list (je na 2 týdny), řešení na požádání na nagrovak@zshornibriza.cz

Nové od 27. 4. do 3. 5.:

KoAj 8 - přečtěte si a poslechněte 
https://www.newsinlevels.com/products/5g-and-coronavirus-level-1/.
Na nagrovak@zshornibriza.cz pošlete do 3. 5.  vypsané 3 důležité nebo zajímavé informace, které jste se z textu dozvěděli.
 
Nové od 11. 5. do 25. 5.:
Přečíst text, splnit úkoly:
 
 
Nové od 18. 5. do 7. 6. - zde .... (nemusíte posílat)
 
Nové od 8. 6. do 19. 6.:
KoAj 8. A, B  (do 19. 6. 2020)
Přečtěte si a poslechněte první kapitolu, přeložte slovíčka dole:
Přineste do krabice ve škole pracovní list z března. Kdo mi ho už dřív poslal na e-mail, nosit ho nemusí. Úkol bude hodnocen známkou.