Kalendář

Mobilní verze

mobilní verze www

  Mediální partner školy
Televize FILMpro

SCIO ocenění

 

Fraus - partnerská škola

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Český jazyk

23.3 - 26. 4. -zde

 

Nové od 27. 4. do 15. 5.:
Řešení úkolů z 14. 4. - zde .....

SKLADBA
Souvětí souřadné a podřadné
 
a) str. 84 / 11 - zakreslete alespoň jeden graf dle vlastního výběru a určete , zda se jedná o souvětí souřadné či podřadné - sešit
     str. 84 / 12 a, c, d, f ,g , h - sešit

Spojovací výrazy v souvětí , interpunkce v souvětí
        a) str.85 - nastudovat hnědou tabulku dole
       b) str. 87 / 4a - jen 1. odstavec podle zadání - sešit
           str. 87 / 5a - první dva odstavce - sešit
       c) opakování - jazykový rozbor : str. 88 / 7 a, b , d, e , f , g - sešit
       d) str. 89  / 10a - 1. odstavec - sešit
                             10b - stačí odpovědi : ano-ne  -sešit
        e) str. 90 / 12   -  vyberte si 3 grafy a napište 3 souvětí podle nich - sešit
         f) str. 91 / 14 -   doplňte JEN interpunkci a další pravopisné jevy - sešit
 
SLOH
 
        - na základě toho , co jste si přečetli o úvaze na str. 125 a znalostí o ní ze 7. ročníku -úvahu
          jsme psali - se pokuste pokračovat v úvaze na str. 126 / 7 . Pokud vás toto cvičení nezaujme,
          vyberte si jakýkoli námět ze str. 127 / 9 , nebo ze str. 128 / 11a) - přečíst , b) pokračovat . . . ,
         nebo si vymyslete vlastní námět a napište krátkou úvahu - sešit
 
LITERATURA
       -čítanka str. 151 - CH.Bronteová / Jana Eyrová
                       str.197 -  J.Mikula / Zuby machairodů
                       str.200 -I.Assimov / Kolik je devět krát sedm
                       str.204 - O.Pavel / Jak jsme s tatínkem servírovali úhořům
 
       -mimočítanková četba - kniha dle vlastního výběru
 
 
OPĚT PŘIPOMENUTÍ!!  Zadané a vypracované úkoly od 13.3.2020 si zakládejte, uchovávejte v sešitech apod. Po návratu do školy budeme podle časových možností většinu vysvětlovat, opakovat, kontrolovat.

Literatura - z knihy , kterou přečtete do konce srpna, si připravte referát raději
písemně , formou poznámek nebo osnovy , abyste nezapomněli , o čem jste četli.
Případné dotazy posílejte na můj školní e-mail. Děkuji.
 
Nové od 18. 5. do 22. 5. 
Žádám o vypracování opakovacích cvičení z Čj mluvnice, slohu,
literatury. Vypracovaná cvičení mi zašlete zpět na mou e-mailovou
adresu - pavelkovaj@zshornibriza.cz
 
SKLADBA
str. 84 / 12a  Paralen 500
str. 85 / nahoře na začátku stránky cv. b,c,d,e,f,g,h,

SLOH
 -napsat krátkou úvahu podle zadání z 24.4.2020
 
LITERATURA
Až bude české zemi nejhůře . . . (přečti úvod. text)
Test - z různých zdrojů vyhledej odpovědi . . . (do tabulky zapiš ke každé otázce správnou odpověď ( př. - a,b,c,nebo d )
Text + test - zde ....
 

Nové od 25. 5. do 5. 6.- zde ....

Nové od 15. 6. - zde ....

 
                                          

Anglický jazyk

23. 3. - 26. 4. -zde
 
Nové od 27. 4. do 18. 5.:
1) Prac. sešit - str. 81 - paragraf 6. 1 - 2 (zopakovat)
                                                              6. 3 - 4 (projít, naučit)
                                - str. 46 - cv.3 - písemně
                                - str. 47 - cv.4 - písemně
2) Učebnice - str. 59 - cv.6a, b - písemně do škol. seš.
3) Prac. sešit - str. 83 - nepravidelná slovesa - trénovat všechny tvary (1. sloupec)
 
Nové od 18. 5. do 29. 5.:
1) Opakovat slovíčka 6. lekce A-C
         2) Pracovní seš. - str. 83 - nepravidelná slovesa - 2. sloupec - trénovat všechny tvary
         3) 7. lekce - Pracovní seš. - str. 81 - nastuduj paragraf 7.1 , 7.2 ( ! I must - musím
                                                                                                                           I mustn't - nesmím -zákaz!)
                                     - str. 50 - vypracuj cv. 1
         4) !!!! Do 22. 5. 2020 - vypracuj přiložený pracovní list a zašli na můj email zpět ( nebo vhoď do krabice ve vrátnici školy )
 
Nové od 1. 6. do 15. 6.:
1) Prac. seš.  - str. 83 - douč se 3. sloupec nepravidel. sloves
                                    - str. 81 - 82 : paragrafy 7.3 - 7.6 - projdi si
                                                          ! should = rada (" měl bys")
                                                            have to = muset
                                                            don't have to = nemuset
                                    - str. 54 - cv. 1,2,4 - vypracuj
            2) Prac. seš.  - str. 82 - paragraf 8.1 - nastuduj a napiš si 1 dlouhý vzor do škol. seš. (např. rozepiš:  4 935 804)
 
 

Německý jazyk

23. 3. - 14. 4. -zde
 
Nové od 15. 4. do 30. 4.:
PS 61/13, 62/14 d, vše vypracované poslat do konce dubna na mail nebo messenger
 
Nové 18. 5.:
Ich und Sport (učebnice 6. lekce, PS str 77 slovíčka)
  • Welchen Sport magst du? Was macht dir Spass?
  • Was magst du nicht? Was macht dir keinen Spass? 
  • Wie lange machst du dein Sport? 
  • Welche Sportler magst du? 
  • Siehst du Sport im Fernseher? 
Použít slovíčka co jsme se učili, z učebnice, sešitu a pracovního sešitu, jednoduché věty, aby větám sami rozuměli.
Rozsah 10 vět/80 slov.
Z prací se bude odvíjet známka na vysvědčení. Podle toho, jak si kdo dá s projektem práci. Použít slovíčka co jsme se učili, z učebnice, sešitu a pracovního sešitu, jednoduché věty, aby větám sami rozuměli. Budu se  pak ptát na doplňující otázky.
 
Nové od 8. 6.:
Některé děti už poslali závěrečný projekt a mají uzavřeno. 
Pro ty co chtějí plus do dalšího roku, nebo vylepšení stávajících známek, posílám úkoly. 
Pro 8. popřípadě i 9. ročník shlédnout serii Nj seriálu a stručně vyprávět. Stačí česky, kdo napíše v Nj správně několikk vět o seriálu, dostane 1. 
https://www.youtube.com/watch?v=3bnY9RTOekI&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=16
 
 

Matematika

Pracovní list - zde ....

Nové od 23. 3.:

Pro zopakování vzorců zhlédni video a pak vyplň pracovní list č. 2 .
https://www.youtube.com/watch?v=LC-PZH01tpA&list=PLSqKJP6W-MUYTgL04hz7dksig061pjkdC&index=11
 
Pracovní list - zde ....

Zkus test v Kahoot! (výsledky se mi zobrazí; test otevřen do 30. 3. do 12,00 hodin; nezapomeň napsat své příjmení; pokud to zvládneš výborně, zaznamenám si to) - zde ....

Pokud potřebuješ poradit, piš na můj e-mail: sirokai@zshornibriza.cz

Nové od 30. 3. -zde

Nové od 6. 4. do 19. 4-zde  -prezentace

Nové od 20. 4. do  29. 4. -zde

Nové od 29. 4. do 11. 5-zde

Nové od 12. 5. do 20. 5. -zde

20. 5.  v 7:00 bude zadán test, odevzdání testu emailem, nebo do vrátnice školy do 22. 5. do 15:00 , test bude klasifikován. Upozornění na test již v zadání 12. 5. Zadání testu je také možné si vyzvednout ve vrátnici školy.

Nové od 20. 5. do 22. 5. -test

Nové od 25. 5. do 5. 6. -zde

Nové od 8. 6. do 16. 6. -zde

Přírodopis   zadání zde ....

Nové od 23. 3.- zde ....

Nové od 30. 3. - zde ....

Nové od 6. 4. do 13. 4. - zde ....

Nové od 14. 4. do 17. 4. - zde ....

Nové od 20. 4. do 24. 4. - zde ...., tajenka

Nové od 27. 4. do 30. 4. - zde ....

Nové od 11. 5. do 15. 5. - zde ...., příloha
Od pondělí 11. 5. pan učitel Brandtlík připravil pro žáky ve vestibulu školy krabici na vkládání hotových prací. Hotové práce a sešity můžete vkládat do připravené krabice každý den od 13,00 do 15,00.

Nové od 18. 5. do 22. 5. - zde ....

Nové od 25. 5. do 29. 5. - zde ....

Nové od 1. 6. do 5. 6. - zde ....

Nové od 8. 6. do 12. 6. - zde ....

Nové od 15. 6. do 19. 6. - zde ....

 

Zeměpis

Obyvatelstvo světa a jeho početní růst

Rozmístění obyvatelstva na zemi

Nové od 23. 3.:

zaregistrujte se do TAKTIKU pomocí odkazu, který vás tam nasměruje -https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/28859/e6af7a6fc25962fbeb2d9f021b646e9e

Pracujte na e-taktiku s pracovním listem pro 9. třídu. Zpracujte si pracovní listy týkající se témat, co jste řešili v posledních 2 týdnech (obyvatelstvo světa a jeho početní růst, rozmístění obyvatelstva na zemi) - str. 14-17.
 
Nové od 6. 4. do 17. 4. - zde .....
 
Nové od 20. 4. do 30. 4.:
Projít si pracovní sešit v e-taktiku pro 9. třídu str. 18. – 20. Zápis do sešitu tak, že si zhotovíte nadpis (Světová náboženství), vypíšete 4 základní ze strany 19 a každé stručně popíšete (vznik, základní myšlenka, výskyt, počet vyznávajících lidí). Ofocení a zaslání k případné kontrole dobrovolné. 
 
Nové od 11. 5. do 17. 5.:
Jedná se o dobrovolný domácí úkol, který vám ale v případě splnění může pomoci v rámci hodnocení na vysvědčení s tím, že ti kteří neodevzdali poslední povinný úkol, tak ti to mají povinně.  Zadání zde ....

Nové od 18. 5. do 24. 5.:
Zadání zde ....
 
Nové od 25. 5. do 31. 5.:
Zadání zde ....
 
Nové od 8. 6. do 14. 6.:
Zadání zde ....
 

Fyzika zadání zde ....

Nové od 23. 3. - zde ....

Nové od 30. 3. - zde ....

Nové od 6. 4. do 17. 4. - zde ....

Nové od 20. 4. do 24. 4. - zde ....

Nové od 27. 4. do 7. 5. - zde ....

Nové od 11. 5. do 15. 5. - zde ....

Nové od 18. 5. do 22. 5. - zde ....

Nové od 25. 5.  do 5. 6. - zde ....

Informace 1. 6. - zde ....

Nové od 8. 6. do 12. 6. - zde ....

Nové od 15. 6. do 19. 6. - zde ....

 

Chemie  pracovní list zde ....

Nové od 23. 3. - zde ....

Nové od 30. 3. - zde ....

Nové od 6. 4. do 17. 4. - zde ....

Nové od 20. 4. do 24. 4. - zde ....

Nové od 27. 4. do 7. 5.- zde ....

Nové od 11. 5. do 15. 5. - zde ....

Nové od 18. 5. do 22. 5. - zde ....

Nové od 25. 5. do 5. 6. - zde ....

Nové od 8. 6. do 12. 6. - zde ....

Nové od 15. 6. do 19. 6. - zde ....

 

Dějepis

23.3. - 26. 4. -zde

 
Nové od 27. 4. do 15. 5.:
Učebnice str.  88 Sjednocení Itálie - pročíst , písemně vypracovat otázku 1 a 4 na str. 88 .
Učebnice str. 89  Sjednocení Německa - vysvětlit  co znamená ,, sjednocení krví a železem ". Opište si zelenou kartičku a naučte se ji. Otázka 5 / 90 ústně. 
Učebnice str. 91 Bachův absolutismus. Kdo byl Alexandr Bach , popiš jeho působení v monarchii. 
Učebnice str. 92 Vznik Rakouska- Uherska . Pročtěte, zapište si zelenou kartičku , písemně vypracujte otázky 2 a 4 na str. 92. 
 
Nové od 18. 5. do 29. 5. (pozor původně vloženo chybné zadání; opraveno 20. 5.):
str. 93-95 : České země ve 2. pol. 19. stol. - pročíst text  .Str. 95 - zelená kartička vlastními slovy vysvětlete, jak textu rozumíte.
Otázky na str. 95 - otázka 1 a 5 ústně.
Otázky na str. 95 - otázky 2, 3, 4 vypracovat písemně a naučit.
K úkolům je přiložen test. Prosím o jeho vypracování a zaslání do pondělí 25.5. Pokud jej nemůžete poslat e-mailem , vložte ho ve škole do připravené krabice hned u vchodu.
 
Nové od 1. 6. do 12. 6.:
Válka  Severu proti Jihu (str. 98-99 )
Projděte text a vypracujte přiložený test.   ​ZAŠLETE MI JEJ DO PONDĚLÍ 8.6.
 
Technický pokrok ( str. 103​ - 104) -jen tuto část
Zopakujte si informace, které jste získali v hodinách Př. Fy, Ch.
Vypracujte písemně do sešitu cv. 7 / 104 a ​ZAŠLETE MI JE.
 

Informatika

Nové od 30. 4. - str. 1, str. 2 
 

Svět práce

Nové od 30. 4. - zde ....

 

Konverzace v Aj

KoAj 8. A, B

16. – 20. 3. 2020

Pracovní list odevzdáte, až se vrátíme do školy. Pokud nemáte tiskárnu, napište řešení na papír.

Neznámá slovíčka najdete např. na https://slovnik.seznam.cz/.

Nové od 23. 3.:

Pracovní list (řešení pošlu na požádání na nagrovak@zshornibriza.cz).

V případě potřeby doporučuji použít https://slovnik.seznam.cz/.,

Nové od 30. 3. - zde ....

Nové od 6. 4. do 17. 4.:
Pracovní list (je na 2 týdny), řešení na požádání na nagrovak@zshornibriza.cz

Nové od 27. 4. do 3. 5.:

KoAj 8 - přečtěte si a poslechněte 
https://www.newsinlevels.com/products/5g-and-coronavirus-level-1/.
Na nagrovak@zshornibriza.cz pošlete do 3. 5.  vypsané 3 důležité nebo zajímavé informace, které jste se z textu dozvěděli.
 
Nové od 11. 5. do 25. 5.:
Přečíst text, splnit úkoly:
 
Nové od 18. 5. do 7. 6. - zde .... (nemusíte posílat)
 
Nové od 8. 6. do 19. 6.:
KoAj 8. A, B  (do 19. 6. 2020)
Přečtěte si a poslechněte první kapitolu, přeložte slovíčka dole:
Přineste do krabice ve škole pracovní list z března. Kdo mi ho už dřív poslal na e-mail, nosit ho nemusí. Úkol bude hodnocen známkou.