Kalendář

Mobilní verze

mobilní verze www

  Mediální partner školy
Televize FILMpro

SCIO ocenění

 

Fraus - partnerská škola

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Český jazyk

zadání zde ....

2. část - zde ....

Nové od 23. 3. - zde ....
Abych měla nějakou zpětnou vazbu, ozvěte se na mou e-mailovou adresu, jak se vám zadané úkoly daří, máte-li nějaké nejasnosti apod. E. Šmídová  smidovae@zshornibriza.cz

Nové od 30. 3. - zde ....

Nové od 6. 4. do 13. 4. - zde .....

Nové od 14. 4. do 17. 4. - zde ....

Přihlaš se na Škola v pyžamu následujím odkazem:

https://www.skolavpyzamu.cz/ugace

Nové od 20. 4. do 24. 4. - zde ....

Nové od 27. 4. do 30. 4. - zde ....

Nové od 11. 5. - zde ....

Nové od 18. 5. - zde ....

Nové od 25. 5. do 29. 5. - zde ....

Nové od 1. 6. do 5. 6. - zde ....

Nové od 8. 6. - zde ....

Nové od 15. 6. -zde

 

Anglický jazyk

Vypracovat všechna cvičení 4.lekce v pracovním sešitu. Před vypracováním vždy pročíst příslušné části gramatiky (str. 73-75).Napsat a naučit slovíčka 4.lekce. Naučit se pravidla o počitatelnosti a nepočitatelnosti a pravidla o použití členů ( vše uvedeno v gramatice). Vyprávění textu Stone Soup. Část 4D v učebnici pročíst .

Nové od 30. 3. do 10. 4.:
5. lekce části 5A ,5B. V učebnici přečíst texty. V prac. sešitě : zapsat slovíčka 5A, 5B a naučit.  Gramatika str. 73-74 : stupňování příd. jmen - zapsat poznámky  do sešitu- rozdělit na 3 skupiny : krátká příd. jména, dlouhá příd.  jména a nepravidelná příd. jména. Vypracovat cvičení v prac. sešitě str. 46-49.                       Na stránkách školy je umístěn odkaz na volně dostupné časopisy. Projděte si časopis R+R.

Nové od 14. 4. do 24. 4.:
Zopakujte  si názvy oblečení ( nápověda je v učebnici na str. 57 )

- učebnice str. 57 / cv. 4 ústně 
- učebnice str. 58 / cv. 2 písemně. Nejprve si přídavná jména přeložte a naučte se je . Vytvořte vhodné dvojice pods. jméno + příd. jméno ( např. a sad story )
- učebnice str. 59 / cv. 5 přeložte a naučte se tyto výrazy jako slovíčka, nespojujte je ( tak to chce zadání, ale to sami nedělejte)
- opakujte slovíčka a nepravidelná slovesa

Nové od 27. 4. do 15. 5.:
Učebnice str. 53 My country. Přečtěte text a zkuste vyprávět, co jste se dozvěděli o Velké Británii.
Prac. sešit 5. lekce str. 46-47 ( cv. 4 - napište angl. názvy světových stran . Cv. 5 - doplňte členy, je to velmi těžké. Nápovědu najdete v textu v učebnici na str. 52 .
Prac . sešit str. 48 stupňování příd. jmen. Nejprve si zopakujte, jak se příd. jména stupňují a potom vyplňte cvičení. Ve cv. 2 jsou ve větě č. 2 a 3  dlouhá slova na začátku věty, to jsou jména, nenechte se tím zmást.
Prac. sešit str. 49, cv. 3 - to je procvičování zeměpisu , tak si s tím pohrajte , zabere to opravdu hodně času.
Procvičujte slovíčka a nepravidelná slovesa.
 
Nové od 18. 5. do 29. 5.:
Učebnice str. 62 Films and things ( Unit 6 )  - přečíst text.
Učebnice str. 63 seřaďte  příslovce podle toho, jak často se daná činnost odehrává  ( always = vždy...never = nikdy )
 • cv. 3a , cv. 3c písemně do školního sešitu.
 • slovíčka 6A zapsat a naučit. 
 • K úkolům je přiložen test. Vypracujte jej a zašlete mi jej do 25.5. Pokud jej nemůžete poslat e- mailem , můžete test donést do školy , kde mám připravenou krabici na úkoly
 
Nové od 1. 6. do 12. 6.:
Pročtěte text na str. 64 - 65.
Vypracujte cv . 4 / 65 do školního sešitu a pošlete mi je.
Str. 68  - pročtěte text , vypracujte cv. 1 / 68 do školního sešitu a pošlete mi je. 
Opakujte slovíčka a nepravidelná slovesa.
 
 

Německý jazyk

1) slovíčka v PS - 13, 14, 25, 26, 38, 39, 51, 52
       2) souhrn gramatiky opakovat v PS - 14, 15, 27, 28, 39, 40, 52, 53, 54
       3) PROJEKT - meine Familie - zopakovat vyprávění o své rodině viz projekt ve škole
       4) poslech na youtube - meine Familie 
https://www.youtube.com/watch?v=6gLI0Vvksd8
                                              das Aussehen (vzhled) https://www.youtube.com/watch?v=UqViotzrGEo 
 
Nové od 23. 3.:
PS 48/14 + překlad do šešitu
uč. 38/10 a -  napsat do sešitu celou větou co kdo dělá na obrázku
                b - do sešitu překlad a odpověď na otázku pod textem u žabky
                             otázky k videu: Was sucht Lisa? 
                                                      Was ist Lisa von Beruf?
                                                      Wo wohnt Yara? Wie ist ihre Adresse? 
  k videu si zapnout německé titulky, odpovědi celou větou!!! poslat přes messenger, nebo pošlat emailem
 poznámka: pokud chce někdo kontrolu, pošlete vyfocené cvičení, obratem pošlu správné řešení  
 
Nové od 15. 4. do 30. 4.:
49/17, 52/20 věty a fráze, vše vypracované poslat do konce dubna na mail nebo messenger
Doplněno 22. 4. : Z videa 
https://www.youtube.com/watch?v=y1zlO1ezf5M&t=441s vypsat slovíčka - nábytek
 
Nové 18. 5.:
Mein Zimmer (viz video z minulého zadání a vypsaná slovíčka v sešitě)
      -  Wie sieht dein Zimmer aus? (jak vypadá tvůj pokoj)
      - Wo steht welche Möbel? (Kde stojí jaký nábytek?)
     - Malt ein Bild von dein Zimmer!  (namaluj obrázek tvého pokoje)
 obrázek vyfotit, text buď čitelně v ruce, nebo na počítači
použít jednoduché věty se slovesem - stehen = stát, sein=být, befinden sich = nacházet se a slovíčky viz video z minulé práce
Z prací se bude odvíjet známka na vysvědčení. Podle toho, jak si kdo dá s projektem práci. Použít slovíčka co jsme se učili, z učebnice, sešitu a pracovního sešitu, jednoduché věty, aby větám sami rozuměli. Budu se  pak ptát na doplňující otázky.
 
Nové od 8. 6.:
Některé děti už poslali závěrečný projekt a mají uzavřeno. 
Pro ty co chtějí plus do dalšího roku, nebo vylepšení stávajících známek, posílám úkoly. Pro 7. C. pracovní list v příloze
 
 

Matematika

Písemka 1, v pdf
Racionální čísla, v pdf

Nové od 23. 3.:

Zadání
Oprava prac. listu

Nové od 30. 3.-zde ....

Nové od 6. 4. do 17. 4. - zde ....

Nové od 20. 4. do 24. 4. -zde ....

Nové od 27. 4. do 7. 5.- zde ....

Nové od 11. 5. do 17. 5.- zde ....

Nové od 18. 5. do 24. 5. - zde ....

Nové od 25. 5. - zde ....

Nové od 1. 6. - zde ....

 

Přírodopis  

zadání zde ....

Nové od 23. 3.:
zadání, scan z učebnice (pro žáky s novou verzí učebnice) str.63, 64, 65, 66, 67, 68

Nové od 30. 3.:
Zadání
Přesličky; Kapradiny

Nové od 6. 4. do 13. 4.:
Zadání
Křížovka

Nové od 14. 4. do 17. 4.- zde ....

Nové od 20. 4. do 24. 4.- zde ....

Nové od 27. 4. do 30. 4.- zde ....

Nové od 11. 5. do 15. 5.- zde ...., příloha
Od pondělí 11. 5. pan učitel Brandtlík připravil pro žáky ve vestibulu školy krabici na vkládání hotových prací. Hotové práce a sešity můžete vkládat do připravené krabice každý den od 13,00 do 15,00.

Nové od 18. 5. do 22. 5. - zde ....

Nové od 25. 5. do 29. 5. - zde ....

Nové od 1. 6. do 5. 6. - zde ....

Nové od 8. 6. do 12. 6. - zde ....

Nové od 15. 6. do 19. 6. - zde ....

 

 

Zeměpis

Učebnice + pracovní listy: Asie –vodstvo, podnebí, přírodní krajiny, obyvatelstvo a hospodářství

Asie - vodstvo

Asie - přírodní krajiny

Asie - podnebí

Asie - obyvatelstvo + hospodářství 1

Asie - obyvatelstvo + hospodářství 2

Nové od 23. 3.:

zaregistrujte se do TAKTIKU pomocí odkazu, který vás tam nasměruje -https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/28859/e6af7a6fc25962fbeb2d9f021b646e9e
 
Můžete se podívat ná tento cestovatelský seriál:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11086236282-nahoru-a-dolu-hedvabnou-stezkou

Nové od 6. 4. do 17. 4.- zde ....
 
Nové na období od 20. 4. do 30. 4.:
Prohlédni si materiál v pdf Asijští tygři (při exportu do pdf vznikly v textu chyby - překlepy v některých slovech apod., tak snad to zvládneš přečíst); zapiš si poznámky do sešitu (co jsou to Asijští tygři, správné dvojice), prohlédni si obrázky a najdi si uvedené státy na mapě. Je přiložena informace i o KLDR, která nepatří mezi Asijské tygry.
Asijští tygři 
 
Nové od 11. 5. do 17. 5.:
Jedná se o dobrovolný domácí úkol, který vám ale v případě splnění může pomoci v rámci hodnocení na vysvědčení s tím, že ti kteří neodevzdali poslední povinný úkol, tak ti to mají povinně. Zadání zde ....
 
Nové od 18. 5. do 24. 5.:
 
Nové od 25. 5. do 31. 5.:
Zadání zde ....
 
Nové od 8. 6. do 14. 6.:
Zadání zde ....
 
 

Fyzika

Nové od 25. 3.- zde ....

Nové od 1. 4. - zde ....

Nové od 20. 4. do 24. 4. - zde ....

Nové od 27. 4. do 7. 5. - zde ....

Nové od 11. 5. do 15. 5. - zde ....

Nové od 18. 5. do 22. 5. - zde ....

Nové od 25. 5. - zde ....

Nové od 1. 6. - zde ....

 

Dějepis

Pročíst text v učebnici  str. 74-84. Písemně otázky 1,2 ( bez rodokmenu) , 3,4,5 /79. Písemně otázky 1-6/84.

Nové od 30. 3. do 10. 4.:
Zopakovat husitství. Učebnice str. 85 Jiří z Poděbrad - do sešitu  vypracovat otázky 1, 3, 4, 6 / 88. Sestavit řadu panovníků - jmenovat Lucemburky, Jiří z Poděbrad, jmenovat Jagellonce.

Nové od 14. 4. do 24. 4.:
str.  88 text Jiří z Poděbrad a Jagellonci - pročíst a zodpovědět (  = ústně ) otázky 1-7 

str. 91-93 text Objevné plavby  ( je to poměrně těžké ) , do sešitu  přepsat zelenou kartičku, otázky 1, 3, 4 /93 zodpovědět ústně, otázky 2, 5, 6 /93 písemně.
 
Nové od 27. 4. do 15. 5.:
Učebnice str. 94 Kultura ve vrcholném středověku - text je plný nových informací , proto jej velmi pečlivě pročtěte . Do sešitu si zapište , co je to gotika a uveďte jména stavitelů. 
Písemně vypracujte otázky 3 a 4 na str. 97 . 
Zapište si ( ale hlavně se naučte , jak byla organizována Karlova univerzita ).
str. 97 - pročtěte si zelenou kartičku a ve slovníčku  vyhledejte slova, která neznáte ( např. fiála ) a naučte se je. 
Tato kapitola je velmi důležitá a probírali bychom ji nejméně dva týdny,. Věnujte jí tedy opravdu pozornost. 
 
Nové od 18. 5. do 29. 5.:
str. 98 zopakujte si podle této osnovy předchozí kapitoly
str. 101 Reformace - podle otázek 1-8 vysvětli co je reformace a protireformace , otázky vypracuj písemně . 
K úkolům je přiložen test . Prosím o jeho vypracování a zaslání do 25.5. Pokud jej nemůžete poslat e-mailem , vložte ho ve škole do připravené krabice hned u vchodových dveří.
 
Nové od 1. 6. do 12. 6.:
Nástup Habsburků na český trůn  str. 111
Projděte text, vypracujte písemně otázku 2 / 114 .
Ústně cv. 4 , 5 / 114
str. 113  -dobře si pročti text o jednotlivých osobách . Vyprávěj o nich.
 

Informatika

Nové od 30. 4. - zde ....

 

Konverzace v Aj

KoAj 7. B, C

16. – 20. 3. 2020

Project:

My free time

 • na A4, případně A3
 • jen v angličtině – co děláte ve volném čase
 • obrázky (fotky), popisky
 • celé věty
 • odevzdávat budete, až se vrátíme do školy
 • neznámá slovíčka najdete např. na https://slovnik.seznam.cz/

Nové od 23. 3.:

Pracovní list (řešení pošlu na požádání na nagrovak@zshornibriza.cz).

V případě potřeby doporučuji použít https://slovnik.seznam.cz/

Pracovní list

Nové od 30. 3.- zde ....

Nové od 6. 4. do 17. 4.:
Pracovní list (je na 2 týdny), řešení na požádání na nagrovak@zshornibriza.cz

Nové od 27. 4. do 3. 5.:
KoAj 7 - přečtěte si a poslechněte 
https://www.newsinlevels.com/products/empty-czech-capital-level-1/.                  Na nagrovak@zshornibriza.cz pošlete do 3. 5. vypsané 3 důležité nebo zajímavé informace, které jste se z textu dozvěděli.

Nové od 11. 5. do 25. 5.:
Přečíst text, splnit úkoly:
https://www.umimeanglicky.cz/reading-simple-wikipedia/41

Nové od 25. 5. do 7. 6. - zde .... (nemusíte posílat)

Nové od 8. 6. do 19. 6.:

Přečtěte si a poslechněte první kapitolu, přeložte slovíčka dole:
https://www.robinsoncrusoeinlevels.com/?utm_source=NiLMenu NEMUSÍTE POSÍLAT.
Přineste do krabice ve škole PROJECT: MY FREE TIME (úkol z března). Úkol bude hodnocen známkou.
 

Nové od 15. 6. do 26. 6.:
Pusťte si krátká videa pro pobavení, snažte se "chytat" slovíčka:

https://videacesky.cz/video/discovery-channel-song

https://videacesky.cz/video/jak-na-profilovky

https://videacesky.cz/video/nekurte

https://videacesky.cz/video/sila-slov

https://videacesky.cz/video/test-pozornosti

https://videacesky.cz/video/usmevem-ke-stesti

https://videacesky.cz/video/laska-mezi-narazniky

 

Občanská výchova   zadání zde .....

 

Pracovní činnosti

Nové od 23. 3. -zde ....

Nové od 27. 4. - zde ....

Nové od 18. 5. do 7. 6.- zde ....

Informace z 1. 6. - zde ....

Nové od 8. 6. - zde ....

Nové od 15. 6. - zde ....