Kalendář

Mobilní verze

mobilní verze www

  Mediální partner školy
Televize FILMpro

SCIO ocenění

 

Fraus - partnerská škola

Obsah

Český jazyk

zadání zde ....

Nové od 23. 3.:
Zadání
Prezentace
Prezentace rozdělená na 3 části - 1, 2, 3 (pro případ s problémy při stahování)

Nové od 30. 3.:
Zadání
Prezentace

Nové od 6. 4. do 8. 4.- zde ....

Nové od 14. 4. do 27. 4.- zde ...., v pdf ....

Nové od 27. 4.:
Výuka a zadávání úkolů probíhá on-line.

Nové od 18. 5. do 1. 6. - zde ....

Čj 6. A, B - slíbený test na větné členy bude zadán až 5. 6. 2020


Nové od 1. 6. do 9. 6. - zde ....

Nové od 15. 6. do 26. 6.:
- pro ty, kteří nechodí do školy

- úkoly nemusíte posílat

- řešení pošlu na požádání

1. text Moji známí z divočiny

2. PS 41/2 a) dole 

3. přečíst oranžové tabulky v učebnici na str. 84, 86 a 87, 89 a 90

4. PS 45/1

5. pracovní list - vypravování

 

Anglický jazyk

Skupina p. Markové:

23. 3. - 26. 4. -zde
      Všechna cvičení budeme po návratu do školy kontrolovat společně
 
Nové od 27. 4. do 18. 5.:
1) Opakovat slovíčka 3. a 4. lekce
2) Učebnice str. 50 - cv. 4b - písemně do škol. seš. ( využij a napiš o svém kamarádovi, případně připiš další informace)
                                str. 85 - Town mouse..... - přeložit si ústně
                                          + cv. 2, 3 - písemně do škol. sešitu
3) Pokračovat doporučenými poslechy na www stránkách
 
Nové od 18. 5. do 29. 5.:
1) Učebnice - str. 52 - cv. 1,3 - projít si a přeložit nová slovíčka
         2)                                 - cv. 2 - přeložit si a napsat podobný popis vlastního reálného či vymyšleného pokoje)
         3)!!! Do 22.5.2020 - Vypracovat přiložený pracovní list a zaslat na můj email či vhodit do krabice ve vrátnici školy ( povinné!)

Nové od 1. 6. do 15. 6.:
 1) Učebnice - str. 54 - cv. 4,5 - ústně projít
                                             jedná se o "vazbu", která se v ČJ nepoužívá (There is a.....tam je.....,There are four.....tam jsou čtyři.....)
                           PRAVIDLO: Když česká věta začíná místem, anglická věta začne" vazbou"a místo je na konci věty:
                                                 "V kuchyni jsou čtyři židle".
                                                  "There are four chairs in the kitchen".
              + projdi si k tomu tabulky v PS - str. 77 - 5.2, 5.3 
               + vypracuj str. 44 - cv. 3
             2) Na základě cvičení v učebnici - str.54 - 55 si vyber (dům nebo byt) a zkus ho popsat do škol. seš.
             3) Projdi si slovní zásobu v učebnici - str. 56 - 57
                  + vypiš si a nauč se slovíčka 5. l - B a C

Skupina p. Vodičkové:

1. Z učebnice na str. 43 vypracovat do sešitu English cv. 3b a 5a, naučit se slovíčka 4B.

2. V prac. sešitě vypracovat str. 35, přečíst tvoření přít. času na str. 75 – 76.

3. Kdo ještě nemá, opíše si do slovníčku 4C – D.

4. Učebnice str. 44 – přečíst, přeložit si + vytvořit Project My free time – písemně, formou prezentace – popsat svoje koníčky, případně koníčky někoho známého (vzor na str. 51)

5. Pracovní sešit str. 36 cv. 1,3,4,5,6 a na str. 38 cv. 1 a 2.

Nové od 23. 3.:
Zadání
Pracovní list

Nové od 30. 3.:
Zadání
Pracovní list

Nové od 6. 4. do 17.4.:
Zadání
Pracovní list
Easter

Nové od 20. 4. do 24. 4.:
Zadání
Pracovní list

Nové od 27. 4. do 10. 5. - zde ....

Nové od 11. 5. do 15. 5. - zde ....

Nové od 18. 5. do 22. 5.- zde ....

Nové od 25. 5. do 29. 5. - zde ....

Nové od 1. 6. do 5. 6. - zde ...., příloha - zde ....

Nové od 8. 6. do 12. 6.- zde ....

Nové od 15. 6. do 19. 6. - zde ....

 

 

Matematika

Úlohy z učebnice zde:
str.39 cv. 5, 6, 7, 8 
str.47 cv. 2, 3, 5, 6 
str.48 cv. 7, 8, 9 
str.48 cv.10 a, b,c
str. 49 cv. 15 

Pracovní list 1
Pracovní list 2

Procvičování des.čísel na www.onlinecviceni.cz
https://www.umimematiku.cz/cviceni-nasobeni-desetinnych-cisel

Osová souměrnost - prezentace
Osová souměrnost - procvičování
Osová souměrnost - procvičování
Středová souměrnost - prezentace
Středová souměrnost - prezentace
 

Nové na týden od 23. 3.  do 27. 3. 2020:
Dělení desetinného čísla desetinným
Obsah

Můžete konzultovat s paní učitelkou Šůmovou na jejím skype (nový odkaz):
https://join.skype.com/invite/dxof4QWL1Ma3; Někdy máme problémy s funkčností skype přes školní síť. V případě problémů  se skype komunikujte  přes e-mail.

Zkus test v Kahoot na odkazu
odkaz zde ....
Nezapomeň napsat své příjmení. Test je otevřen do 30. 3. do 12,00 hodin. Výsledky se mi zobrazí. Pokud to zvládneš výborně, zaznamenám si to.

Nové od 30. 3. do 8. 4.:
Osově souměrné útvary
Prezentace (Pracuj na pracovním listu; osu úsečky a úhlu nedělej), v pdf
Pracovní list (Vypracovaný pracovní list zašli naskenovaný do 8. 4. na sumovaa@zshornibriza.cz)

Nové od 14. 4. do 27. 4.- zde .....

Nové od 27. 4. do 30. 4.:
Zadání
Pracovní list

Nové od 30. 4. do 12. 5. - zde ....  (od 4. 5. do 8. 5. neposílejte práce přes školní e-mail, bude mimo provoz). Paní učitelka Šůmová žádá všechny žáky třídy, aby se nahlásili k ní na Skype (pokud tak ještě neučinili)  https://join.skype.com/invite/dxof4QWL1Ma3
Po 12. 5. bude zadán pracovní list na procvičení nás. des. čísel, osové souměrnosti a úhlů. Bude hodnocen. Učivo si dobře zopakujte.
Test bude až 18. 5.

Nové od 11. 5. do 18. 5. - zde ...

Nové od 18. 5. do 24. 5.:
Vypracuj test do 21. 5. do 12:00 (informace k odeslání přímo v zadání) - zde v pdf .... (ve wordu; raději použij zadání v pdf.; word může zadání geometrie zobrazit chybněPokud si nemůžete zadání vytisknout, příklady si přepište a v případě geometrie si narýsujte podobné situace. Z testu dostanete velkou známku (pozor jakoukoliv). Dodržte termín odevzdání, je povinný. Držím palce a pracujte pečlivě. Přes odesláním zkontrolujte, zda je řešení z geometrie čitelné. Pokud ne obtáhni práci propiskou.
Zadání učiva na nový týden - zde ...., v pdf. ....
Pracovní list - zde ...., v pdf ....

Nové od 25. 5. do 31. 5.:
Zadání
- zde ...., v pdf ....
Vypracovaný list odevzdejte nejpozději v pondělí 1. 6. (e-mailem nebo do krabice ve vstupní hale školy).

Nové od 1. 6. do 5. 6.:
Prezentace - zde ....., v pdf.

S prezentací budeme pracovat na on - line hodině. Zapiš si podle snímku 3 zápis (číslo .... je dělitelné ..., číslo ...... je dělitelem ....., číslo ..... je násobkem ....) a podle posledního snímku si přepiš znaky dělitelnosti 10, 5, 2, 3, 9, 4 (celou tabulku). Po on -line hodině vypracuj pracovní list a pošli mi ho nejpozději 8. 6. přes e-mail (případně odevzdej do krabice ve vchodu do školy).
Pracovní list- zde .....

Nové od 8. 6. do 26. 6. (poslední učivo):
Zadání je určeno jen pro žáky, kteří nebudou navštěvovat skupinovou konzultaci

Pracuj s učebnicí č. 2 str. 62 - 69 Prvočísla, společný dělitel, největší společný dělitel. Zapiš si informace z rámečku na str. 62, 63, 66 a 67. Na str. 63 se podívej na postup jak rozložit číslo na součin prvočísel  (doporučuji vodopád od Čendy). Podívej se na postup nalezení největšího společného dělitele podle str. 68 - úkol D. Vypracuj úkoly 64/7A; 65/12, 13, 14A; 66/1, 2A,3; 68/9, 10.
Můžeš použít i tyto prezentace:

Prvočísla, rozklad na součin prvočísel
Dělitel, největší společný dělitel

 

 

Přírodopis

PLOŠTĚNCI

Prostuduj článek z učebnice str. 42 – 43.Nakresli a popiš obrázek ploštěnky mléčné  str. 42.Písemně do sešitu. Otázky str.43. Do sešitu vlep přiložený text s ploštěnci, ten prostuduj a zaměř se na reprodukční cyklus motolice jaterní. Dohledej jaký je rozdíl mezi hostitelem a mezihostitelem.

Pracovní list 1, pracovní list 2

Nové od 23. 3. - zde ....

Nové od 30. 3. - zde ....

 Nové od 6. 4. do 13. 4.     - zde ....

 Mové od 14. 4. do 17. 4.    - zde ....

 Nové od 18. 4. do 26. 4.    - zde ....

 Nové od 27. 4. do 30. 4 .- zde ....

Nové od 11. 5. do 15. 5.- zde ...., roztoči
Od pondělí 11. 5. pan učitel Brandtlík připravil pro žáky ve vestibulu školy krabici na vkládání hotových prací. Hotové práce a sešity můžete vkládat do připravené krabice každý den od 13,00 do 15,00.

Nové od 18. 5. do 22. 5. - zde ....

Nové od 25. 5. do 29. 5. - zde ....

Nové od 1. 6. do 5. 6. - zde ....

Nové od 8. 6. do 12. 6. - zde ....

Nové od 15. 6. do 19. 6. - zde ....

 

 

 

 

Zeměpis

Krajina a krajinná sféra, Litosféra
Učebnice str. 39 - 45 - přečíst, vypsat základní informace, přepsat tabulku str. 40, nakreslit obr. 3 str. 41

Nové na období 23. 3. - 3. 4.:
Utváření zemského povrchu, sopečná činnost, zemětřesení, vrásnění ...
Učebnice str. 46 - 49 - přečíst, vypsat základní informace, nakreslit sopku str. 48 obr. 28 (nebo z prezentace), zapsat poznámky k zemětřesení z prezentace. Prohlédni si i následující prezentace (můžeš je použít k zápisu poznámek)
Sopečná činnost a zemětřesení - zde ...., pdf
Vznik pohoří - zde ...., pdf

Zpracuj referát podle informací v příloze (platí na celou dobu mimořádných prázdnin) - zde ....

Nové od 6. 4. do 17. 4.:
Vnější přírodní činitelé, tvary zemského povrchu 
Prečti si text v učebnici str. 50 - 53, prohlédni si prezentaci a pomocí ní přepiš poznámky do sešitu. Podívej se na to jak se mění tok řeky od pramene k ústí. 
Vnější přírodní činitelé, působení tek. vody, tvary zem.povrchu - zde ...., pdf

Pokud si ještě nezpracoval/a referát (informace v minulém období) pokračuj na něm a můžeš mi ho poslat (budu rád; informace k odeslání v minulém týdnu). Už jsem několik hezkých dostal. Hezké velikonoce!

Nové od 20. 4. do 30. 4.:
Dno světového oceánu

Přečti si odstavec "Dno světového oceánu" na str. 54 v učebnici (včetně tabulky). Prohlédni si přiloženou prezentaci a podle ní přepiš poznámky. Nakresli si obrázek oceánské dna buď z prezentace (doplň do obrázku názvy i dalších části dna oceánů) nebo obr. 55 z učebnice (str. 54). Dno oceánu,v pdf.
Přečti si a zapamatuj shrnutí na str. 55.
Pokud si ještě nezpracoval/a referát (informace v předminulém období) pokračuj na něm a můžeš mi ho poslat. 

Nové od 4. 5. do 8. 5.:
Na tento týden nezadávám nové úkoly. Dokončete si pečlivě všechno zadané učivo. V týdnu od 18. 5. vám zadám pracovní list na opakování učiva zadaného od 11. 3., který bude hodnocený.  Kdo ještě nezpracoval a neodevzdal referát, dokončete ho a pošlete mi ho nejpozději do 15. 5. (od 4. 5. do 8. 5. neposílejte práci přes e-mail - nebudou školní fungovat). Instrukce k referátu- zde ....(kdo nemá možnost referát vyfotit, naskenovat nebo poslat v powerpointu nebo wordu, může ho vložit do obálky a tu vložit do schránky školy umístěné na sloupu u hlavního vchodu; na obálku napiš moje jméno, referát si podepiš)

Nové od 11. 5. do 18. 5.:
Atmosféra, Počasí
Přečti si text v učebnici str. 56 - 60. Prohlédni si všechny obrázky a přiloženou prezentaci (v pdf.). Podle prezentace si napiš poznámky (červené texty v prezentaci). Nakresli si obrázek č. 2 na str. 56 (Schéma vrstev atmosféry). 
V týdnu od 18. 5. vám zadám pracovní list na opakování učiva zadaného od 11. 3. do 30. 4., který bude hodnocený.  Kdo ještě nezpracoval a neodevzdal referát, dokončete ho a pošlete mi ho nejpozději do 15. 5.  Instrukce k referátu - zde .... (kdo nemá možnost referát vyfotit, naskenovat nebo poslat v powerpointu nebo wordu, může ho vložit do obálky a tu vložit do schránky školy umístěné na sloupu u hlavního vchodu; na obálku napiš moje jméno, referát si podepiš)

Nové od 18. 5. do 25. 5.:
Vypracuj test a odevzdej ho nejpozději 21. 5. 2020 do 18 hodin. Vyfocený nebo naskenovaný vypracovaný test pošli na hubkap@zshornibriza.cz (příp. ho vlož do mé krabice ve vchodu školy). Pokud si nemůžeš zadání vytisknout, správné odpovědi napiš na samostatný list papíru. Z testu dostanete velkou známku (pozor jakoukoliv). Dodržte termín odevzdání, je povinný. Držím palce a pracujte pečlivě. 
Zadání zde ....
Někteří ještě neodevzdali referát!

Nové od 25. 5. do 31. 5.:
Podnebí, podnebné pásy, oběh vzduchu v atmosféře
Přečti si texty v učebnici str. 60 - 65, prohlédni si tzv. klimadiadramy (obr. 26, 27, 28, 29 na str. 62 + 63) - znázornění průběhu teplot a množství srážek během roku v různých městech. Přečti si shrnutí atmosféry na str. 65. Z prezentace si přepiš poznámky (modré texty) a udělej úkol č. 1 (zakreslení rovníku, obratníků, pol. kruhů, podnebných pásů). Obrázek si můžeš vytisknout nebo překreslit. Správné vypracování je také v prezentaci.
Prezentace - zde ....., v pdf .....

Nové od 1. 6. do 8. 6.:
Hydrosféra
Zadání - zde ...., v pdf ....
Prezentace - zde ...., v pdf ....

Nové od 8. 6. do 22. 6.: (poslední zadání)
Pedosféra
Prohlédni si prezentaci (prezentace je převedena z programu Notebook do pdf. a proto nefunguje řada činností) a zapiš si podle ní poznámky (co je to pedosféra, její význam, složení půdy, co půdu ovlivňuje, základní půdní typy a druhy, co je to eroze a jak negativně člověk pedosféru ovlivňuje).
Biosféra 
Přečti si tabulku o shrnutí biosféry (str. 91 v učebnici) + zde ..... . Tabulku si vytiskni (nebo si ji vyzvedneš ode mne ve škole) a vlep do sešitu

 

Fyzika

Pracovní list - zde ....

Nové od 23. 3.- zde ....

Nové od 30. 3. - zde ....

Nové od 6. 4. do 17. 4. - zde ....

Nové od 20. 4. do 24. 4. - zde ....

Nové od 27. 4. do 7. 5.- zde ....

Nové od 11. 5. do 15. 5.- zde ....

Nové od 18. 5. do 22. 5. - zde ....

Nové od 25. 5. do 29. 5. - zde ....

Nové od 1. 6. do 12. 6. - zde ....

Nové od 15. 6.do 19. 6. - zde ....

 

Dějepis

Učebnice: str. 81 - 86
                - pročíst a vypracovat odpovědi na otázky za jednotlivými články písemně do sešitu jako poznámky i s nadpisy
                - projít i všechny obrázky
 
Nové od 30. 3.:
 - učebnice str. 87 - 90 - pročíst a vypracovat si výpisky ( podle silně vyznačených slov, psát jen hesla,ne věty)
 
Nové od 14. 4. do 27. 4.:
 1) Učebnice - str. 91 - 94 - pročíst + výpisky ( využít silně vyznačených slov )
 2) Dle možnosti si opakovat již probrané texty k Řecku
              Kontrola úkolů proběhne po návratu do školy.
              Všechny Vás zdravím
 
Nové od 27. 4. do 18. 5.:
 1) Učebnice - str. 95 - 96 - pročíst + výpisky
 2) Učebnice - str. 98 - 102 - pročíst + výpisky ( využívat slova silně vyznačená a otázky za články )
 
Nové od 18. 5. do 29. 5.:
1) Učebnice - str. 103 - 108 - pročíst si a udělat si výpisky ( 2 články )
             2)!!!! Do 22. 5. 2020 vypracuj přiložený pracovní list a pošli na můj email zpět ( nebo vhoď do krabice ve vrátnici školy )
 
Nové od 1. 6. do 15. 6.:
1) Učebnice - str. 111 - pročti si Spartakovo povstání
                                     str. 112 - zjisti si vše o Caesarovi a napiš o něm stručně do sešitu
                                     str. 117 - 119  - vypiš si jména císařů + nějakou zajímavost k nim
                                     str. 120 - pročti si o počátcích křesťanství
                                     str. 128 - pročti si o římském náboženství
                Kdo ještě nedodal PL, urychleně pošle.
 
 
Občanská výchova

Ov 6. A, B

16. – 20. 3. 2020

Na čtvrtku (nebo papír, pokud nemáte čtvrtku) nakreslete znak vaší obce.

Na jinou čtvrtku (nebo na druhou stranu první čtvrtky, případně na papír) nakreslete váš vlastní návrh znaku vaší obce – fantazii se meze nekladou.

Odevzdávat budete, až se vrátíme do školy.

Nové od 23. 3.:

  1. Pusťte si https://decko.ceskatelevize.cz/obcanka - díl Kočky mají rády rap.
  2. Do sešitu na Ov odpovězte na otázky:

Nadpis Obec

  1. Co je obec?
  2. Co je město?
  3. Jak se člověk stane zastupitelem?
  4. Zastupitelstvo svým hlasováním schvaluje např. konání kulturních akcí v obci. ANO – NE.
  5. Co je petice?

 

Nové od 30. 3. - zde ....


Nové od 6. 4. - zde (pracovní list) ....

 

Nové od 11. 5.:

Dobrovolný úkol: 
8. května jsme oslavili Den vítězství - 75 let od konce 2. světové války.
2. Vyplňte pracovní list
3. Poslechněte si českou píseň Škoda lásky, kterou si během 2. světové války zpívali vojáci po celém světě (anglicky Beer Barrel Polka/Roll Out The Barrel) - https://www.youtube.com/watch?v=NLUHZ1ELw0c
 
Nové od 8. 6. do 19. 6.:
Přineste do krabice ve škole návrh znaku obce (úkol z března). Úkol bude hodnocen známkou.

 

Pracovní činnosti

 

Nové od 28. 4.  -zde