Kalendář

Mobilní verze

mobilní verze www

  Mediální partner školy
Televize FILMpro

SCIO ocenění

 

Fraus - partnerská škola

Obsah

1. ročník:

Psaní
Matematika
Prvouka
Čtení

Nové od 15. 4.:
Psaní
Matematika
Prvouka1, Prv2, Prv3
Čtení1, Čt2, Čt3

Nové od 22. 4.:
Matematika
Psaní

Nové od 7. 5.:
Matematika
Prv4, Prv5
Čtení

Nové od 26. 5.:
Psaní
Matematika
Čtení

4. ročník:
Český jazyk
     ČJ1; ČJ2; Čj3, Čj4, Čj5, Čj6, Čj7,
     Čtení1, Čtení2
     Nové od 22. 4.: Čj8, Čj9, Čj10, Čj11
                              Čtení3, Čtení4
     Nové od 7. 5.: Čj12, Čj13, Čj14
                            Čtení5, Čtení6
     Nové od 22. 5.: Čj15, Čj16, Čj17
                              Čtení7, Čtení8
     Nové od 8. 6.: Čj18
                            Čtení9, Čtení10

Matematika
     M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11
     Nové od 22. 4.: M12, M13
     Nové od 7. 5.: M14, M15
     Nové od 22. 5.: M16, M17
     Nové od 8. 6.: M18, M19, M20, M21

Přírodověda
     Př1, Př2, Př3, Př4, Př5
      Nové od 15. 4.: Př6, Př7
      Nové od 22. 4.: Př8, Př9
      Nové od 7. 5.: Př10
      Nové od 22. 5.: Př11
      Nové od 8. 6.: Př12, Př13, Př14

Vlastivěda
     Vla1, Vla2, Vla3, Vla4, Vla5
     Nové od 22. 4.: Vla6, Vla7
     
Nové od 7. 5.: Vla8
     Nové od 22. 5.: Vla9, Vla10
     Nové od 8. 6.: Vla11, Vla12-Uč + PL

Anglický jazyk
     Prezentace Aj zde ...., AJ2
     Nové od 30. 3.: AJ3
     Nové od 15. 4.: AJ4
     Nové od 27. 4. do 10. 5: Aj5
     Nové od 11. 5. do 17. 5.: Aj6
     Nové od 18. 5. do 25. 5.: Aj7
     Nové od 25. 5. do 1. 6.: Aj8
     Nové od 8. 6.: Aj9

6. ročník:
Český jazyk
     Čj1, Čj2, Čj3
Čj4, Čj5, Čj6, Čj7
     Čt1, Čt2, Čt3
     
Nové od 22. 4.:Čj8, Čj9, Čj10, Čj11
                             Čtení3, Čtení4
     Nové od 7. 5.: Čj12, Čj13, Čj14
                            Čtení5, Čtení6
     Nové od 22. 5.: Čj15, Čj16, Čj17
                              Čtení7, Čtení8

Matematika
     MUč+PL1, MUč+PL2, MUč+PL3
    
Nové od 22. 4.: MUč+PL4, MUč+PL5
     
Nové od 7. 5.: M6
     Nové od 22. 5.: M7

Přírodopis 
     Př1, Př2
     
Nové od 15. 4.:Př3, Př4
     Nové od 22. 4.: Př5
     Nové od 7. 5.: Př6
     Nové od 22. 5.: Př7

Zeměpis 
     Z1, Z2, Z3
    
Nové od 22. 4.: Z4
     
Nové od 7. 5.: Z5, Z6
     Nové od 22. 5.: Z7

Anglický jazyk
     Prezentace Aj zde ...., AJ2
     Nové od 30. 3.: AJ3
     Nové od 15. 4.: AJ4
     Nové od 27. 4. do 10. 5: Aj5
     Nové od 11. 5. do 17. 5.: Aj6
     Nové od 18. 5. do 25. 5.: Aj7
     Nové od 25. 5. do 1. 6.: Aj8

Fyzika
     od 6. 4. do 17. 4.:
     Dva ohně - uč. str. 66 -68 + otázky + doplňovačka s tajenkou
     od 20. 4.:
     Co je teplo
     str. 69 -71 přečíst + otázky + doplňovačka s tajenkou
     od 27. 4.:
     Teplo našich domovů
     uč. str. 71 - 73
     přečíst + otázky + nakreslit jakákoliv kamna
     od 11. 5.: 
     Jednoduché stroje - páka
     str. 38, 39, 40 přečíst
     od 19. 5.:
     Tání a tuhnutí uč. str. 75 - 77
     přečíst + otázky
     
Nové:
     Vypařování a kapalnění uč. str. 77 - 78
     přečíst + otázky
     
od 1. 6.:
     Technika a příroda uč. str. 79 - 81 - jen přečíst

Dějepis
     od 6. 4. do 17. 4.:
     Středověká města - uč. str. 10, 11
     vypsat všechna řemesla a k jednotlivým řemeslům výrobky
     např. švec - boty
     od 20. 4.:
     Opakování Středověk
     
 od 27. 4.:
      Středověké stavby
     podívat se na internetu na rotundu sv. Petra a Pavla
     a na hrad Radyně ve Starém Plzenci (tip - po zlepšení situace
     si do Plzence udělat výlet)
     Radyni a rotundu nakreslit
     od 11. 5.: 
     opakování Středověk
     od 19. 5.:
     Najít si na internetu pořad Výlet'ák a podívat se na některá videa
      - hrady + zkusit si je najít na mapě
     (https://www.televizeseznam.cz/porad/vyletak)
     3D modely a virtuální prohlídky některých památek - http://3dcesko.cz/
      (např. rotunda na Řípu: http://3dcesko.cz/rotunda-sv-jiri-na-ripu)
      Nové:
      Odpovědět na otázku : Jak se zasloužil o rozkvět naší země Karel IV.?
      od 1. 6.:
      Podívat se na video Kronika Karla IV.
      https://www.youtube.com/…Xrc


     

7. ročník:
Český jazyk
     Čj1, Čj2, Čj3Čj4, Čj5, Čj6, Čj7
     Čt1, Čt2, Čt3
     Nové od 22. 4.:Čj8, Čj9, Čj10, Čj11
                             Čtení3, Čtení4
     Nové od 7. 5.: Čj12, Čj13, Čj14
                            Čtení5, Čtení6
     Nové od 22. 5.: Čj15, Čj16, Čj17
                              Čtení7, Čtení8
     Nové od 8. 6.: Čj18
                            Čtení9, Čtení10

Matematika
     MUč1, MUč2, MUč3, MUč4
     PL1, PL2, PL3, PL4 
    
Nové od 22. 4.: M5, M6
     
Nové od 7. 5.: M7, M8
     Nové od 22. 5.: M9, M10
     Nové od 8. 6.: M11

Přírodopis
     PřUč+PL1, PřUč+PL2, PřUč+PL3
     
Nové od 15. 4.:Př4, Př5
     Nové od 22. 4.: Př6
     
Nové od 7. 5.: Př7
     Nové od 22. 5.: Př8
     Nové od 8. 6.: Př9

Zeměpis
      Ze1, Ze2,
     
Nové od 15. 4.: Ze3
     Nové  od 22. 4.: Ze4

     
Nové od 7. 5.: Ze5, Ze6
    Nové od 22. 5.: Ze7 + Slepá mapa
    Nové od 8. 6.: Ze8

Německý jazyk
     Nj1, Nj2,
     
Nové od 15. 4.: Nj3  
     
Nové od 22. 4.: Nj4, Nj5
     
Nové od 7. 5.: Nj6, Nj7
     Nové od 22. 5.: Nj8, Nj9
     Nové od 8. 6.: Nj10, Nj11

Anglický jazyk
     Prezentace Aj zde ....AJ2
     Nové od 30. 3.: AJ3
     Nové od 15. 4.: AJ4
     Nové od 27. 4. do 10. 5: Aj5
     Nové od 11. 5. do 17. 5.: Aj6
     Nové od 18. 5. do 25. 5.: Aj7
     Nové od 25. 5. do 1. 6.: Aj8
     Nové od 8. 6.: Aj9

Fyzika
    
od 6. 4. do 17. 4.:
     Klid a pohyb - uč. str. 31, 32 + otázky 1 - 6      
     Setrvačnost - uč. str. 32, 33 + otázky 1 - 3
     od 20. 4.:
     Síla a její měření
     str. 33 -35 přečíst + otázky
     Izák Newton - zkusit udělat referát ( pro dobrovolníky )
     od 27. 4.:
     Práce a výkon
     uč. str. 36 - 37
     zapsat shrnutí str. 38
     od 11. 5.: 
     Jednoduché stroje - páka
     str. 38, 39, 40 přečíst
     od 19. 5.:
     
Kladka uč. str. 41, 42 - přečíst + otázky
     Kolo na hřídeli uč. str. 43, 44 - přečíst + otázky
     Nové:
     Nakloněná rovina uč. str. 45, 46 - přečíst + otázky
     Šroub uč. str. 47, 48 - přečíst + otázky, zapsat shrnutí
     od 1. 6.:
     Tepelné motory - benzínový
     uč. str. 48 - 51 přečíst + otázky 51/1 - 8
     od 8. 6.:
     Tepelné motory - naftový uč. str. 52 přečíst + otázky 52/1- 3
     Tryskové motory uč. str. 53
     napsat shrnutí na str. 54

 

Dějepis
     od 6. 4. do 17. 4.:
     Otec vlasti - uč. str. 28, 29; zkusit udělat referát o Karlu IV.
     od 20. 4.:
     O klášterech a křest'anské církvi
     str. 30 - 31 přečíst  + otázky
     od 27. 4.:
     Mistr Jan Hus
     uč. str. 32 - 33
     (pro dobrovolníky referát)
     od 11. 5.: 
     O životě ve městě
     str. 34, 35 přečíst + otázky str. 35 / 1 - 4
     od 19. 5.:
     
O trzích a platidlech str. 36, 37 přečíst
     + otázky str. 37 / 1 - 6
     Nové:
     O slohu gotickém
     uč. str. 38, 39 přečíst + otázky str. 39 / 1 - 5
     od 1. 6.:
     Jak se lidé oblékali
     uč. str. 40, 41 přečíst + otázky str. 41 / 1 - 6
     od 8. 6.:
     
Díváme se do talíře
     uč. str. 42, 43 přečíst + otázky str. 43 / 1 - 6

9. ročník:
Český jazyk
     
Čj1, Čj2, Čj3Čj4, Čj5, Čj6, Čj7
     Čt1, Čt2, Čt3
     Nové od 22. 4.:Čj8, Čj9, Čj10, Čj11
                             Čtení3, Čtení4
     Nové od 7. 5.: Čj12, Čj13, Čj14
                            Čtení5, Čtení6
     Nové od 22. 5.: Čj15, Čj16, Čj17
                              Čtení7, Čtení8
     Nové od 8. 6.: Čj18
                            Čtení9, Čtení10

Matematika (neplatí pro Denise)
     M1, M2, M3, M4
    
Nové od 22. 4.: M5
     Nové od 7. 5.: M6
     Nové od 22. 5.: M7

Matematika (jen pro Denise)
     M1M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11
     Nové od 22. 4.:M12,M13
     Nové od 7. 5.: M14, M15
     Nové od 22. 5.: M16, M17
     Nové od 8. 6.: M18, M19, M20, M21

Přírodopis
     
od 6. 4.do 17. 4.: 
      Zeleniny
      uč. str. 36 - 40
      udělat poznámky
      rozdělit na skupiny - 5 druhů + obrázky
      odpovědět na otázky str. 40/1 - 7
      Nové od 15. 4.:Př1, Př2
      Nové od 27. 4.:
      Okopaniny
      uč. str. 40 - 41
      přečíst + otázky
      nakreslit a popsat obr. na str. 41 (brambor)
      od 11. 5.: 
      Řepa cukrová str. 42
      Olejniny str. 43, 44 + otázky
      od 19. 5.:
     
Luskoviny uč.. str. 44, 45 - přečíst
      + otázky uč.. str. 45 / 1 - 4
      Nové:
      Ochrana životního prostředí uč. str. 46 přečíst
      od 1. 6.:
      Ochrana půdy uč. str. 47 - 48 přečíst
      nakreslit obr. str. 48 skládka odpadků
      od 8. 6.: 
      Péče o vodu a vzduch
      uč. str. 48 - 51 přečíst + otázky str. 49/1-7

Chemie
      
od 6. 4.do 17. 4.:
      opakovat dosud probranou látku; procvičovat prvky
      od 20. 4.:
      opakování + procvičování prvků
       
od 27. 4.:
        Organické látky
      Ethanol, pivo, methanol, kyselina octová
      uč. str. 34 - 35přečíst
      Otázka : K čemu se nejvíce používá ethanol v současné době?
      od 11. 5.: 
      Sacharidy, fotosyntéza
      str. 36, 37 přečíst + 37/ ? úloha
      od 19. 5.:
      Tuky str. 37 - přečíst
      Bílkoviny str. 38 - přečíst
      Otázka : Jaké tuky (všechny) používáte doma? - Napsat do sešitu.
      Nové:
      Plasty a syntetická vlákna str. 39 - 41
      přečíst + otázky str. 41/ 1 - 3
      od 1. 6.:
      Z čeho stavíme str. 41 - 42 přečíst
      otázky str. 42/ 1, 2
      od 8. 6.:
      
Čistící prostředky + průmyslová hnojiva str. 43 - 44 přečíst

Dějepis
      od 6. 4.do 17. 4.: 
      opakování 2. světové války

      uč. str. 21 -37
      zkusit udělat referát -  2. svět. válka (bude výročí)!
      podívat se na nějaký válečný film
      od 20. 4:
      Převrat v únoru 1948 
      str. 39 - 41 přečíst + otázky
      od 27. 4.:
      Období stalinizmu
      uč. str. 42 - 43
      přečíst + otázky
      od 11. 5.: 
      Život v socialistickém státě
      str. 44, 45 přečíst + otázky 45/ 1 - 3

      od 19. 5.:
      Rok 1968 str. 48 - 50 - přečíst
      + otázky str. 50 / 1 - 3
      Nové:
      Období normalizace
      str. 51 - 52 přečíst + otázky str. 52 / 1,2

      od 1. 6.:
      Opakování - str. 52 - 53 přečíst
      do sešitu nakreslit časovou přímku ze str. 53
      od 8. 6.: 
      
Revoluce 1989 
     
uč. str. 55 - 57, přečíst + otázky str. 57/1 - 3
 
 
Zeměpis
     Ze1, Ze2, Ze3, Ze4
     
Nové od 22. 4.: Ze5
     
Nové od 7. 5.: Ze6
     Nové od 22. 5.: Ze7
     Nové od 8. 6.: Ze8, Ze9

Fyzika
     Fy1, Fy2, Fy3
     Nové od 15. 4.: Fy4
     Nové od 22. 4.: Fy5, Fy6
     Nové od 7. 5.: Fy7, Fy8
     Nové od 22. 5.: Fy9
     Nové od 8. 6.: Fy10

Anglický jazyk
     Prezentace Aj zde ....AJ2
     Nové od 30. 3.: AJ3 
     Nové od 15. 4.: AJ4
     Nové od 27. 4. do 10. 5: Aj5
     Nové od 11. 5. do 17. 5.: Aj6
     Nové od 18. 5. do 25. 5.: Aj7
     Nové od 25. 5. do 1. 6.: Aj8
     Nové od 8. 6.: Aj9