Kalendář

Mobilní verze

mobilní verze www

  Mediální partner školy
Televize FILMpro

SCIO ocenění

 

Fraus - partnerská škola

Obsah

Český jazyk  zadání zde ....

Nové od 23. 3. - zde ....
Abych měla nějakou zpětnou vazbu, ozvěte se na mou e-mailovou adresu, jak se vám zadané úkoly daří, máte-li nějaké nejasnosti apod. E. Šmídová  smidovae@zshornibriza.cz

Nové od 30. 3. - zde ....

Nové od 6. 4. do 13. 4. - zde ....

Nové od 14. 4. do 17. 4. - zde ....

Nové od 20. 4. do 24. 4. - zde ....

Nové od 27. 4. do 30. 4. - zde ....

Pro zájemce - možno procvičování práce s textem

https://www.umimecesky.cz/porozumeni-9-trida

 

 

Anglický jazyk

skupina p. Markové:
23. 3. - 26. 4. -zde
 
Nové od 27. 4. do 18. 5.:
1) Pracovní sešit - nastudovat paragraf 5.2
                                      - cvičení 1, 2, 3 - str. 38 - 9 (vyplnit)
2) Učebnice - str. 50 - 51 - seřadit text vyprávění, přeložit si a doučit se nová slovíčka
                                       + cv. 4 - písemně do škol. seš. ( odpovědi)
3) Pokračovat poslechy, opak. slovíček, nepravidelných sloves
 
Nové od 18. 5. do 29. 5.:
1) Opakovat slovíčka 5. lekce
         2) Pracovní sešit - str. 41 - cv.1 vypracuj
         3) !!!!Do 22. 5. 2020 vypracuj přiložený prac. list a zašli na můj email zpět ( nebo vhoď do krabice ve vrátnici školy )
 
Nové od 1. 6. do 15. 6.:
1) Pracovní sešit - str. 72 - cv. 1 (podmínkové věty = opak.)
                                               str. 70 - cv. 1-4 vypracuj
              2) Větu: "Peter writes letters" napiš do škol. sešitu ve všech známých časech
              3) Opakuj si slovní zásobu, neprav. slovesa,gramatiku a pouštěj si poslechy ( dle staršího zadání)
 

skupina pí uč. Nágrové:

16. – 20. 3. 2020

DOBROVOLNĚ: Můžete si dodělat jakékoli cvičení z PS (až do konce 4. lekce), vyfotit a poslat ke kontrole na mail nagrovak@zshornibriza.cz.

 1. Opakovat slovíčka i gramatiku ze 4. lekce.
 2. Pracovní list – řešení pošlu na požádání – pište na e-mail viz výše.
 3. Naučit se slovíčka EXTENTION 2 (PS s. 87).
 4. Učebnice s.        42/1 – ústně

42/2 – přečíst + data do školního sešitu.

Nové 23. – 27. 3. 2020:

 1. Úkol na celé koronavirové prázdniny: PROJECT – uč. s. 43
 • vybrat si A, B, nebo C
 • na A4 nebo A3
 • text (celými větami, jen v Aj) i obrázky
 • odevzdávat budete, až se vrátíme do školy
 1. Uč. s. 44-45

44/1 – ústně

44/2 a) + b) do šk. sešitu (odpovězte sami sobě, pokud nemáte nikoho, kdo by mohl odpovídat)

45/4 a) do šk. sešitu (jen to, co chybí – neopisovat celé)

45/5 do šk. sešitu

Nové od 30. 3. - zde ....

Nové od 6. 4.:

Dokončit úlohy z minulých týdnů
 
Nové od 14. 4. do 27. 4. - zde ...., v pdf ....

Nové od 27. 4.:
Výuka a zadávání úkolů probíhá on-line.
 
Nové od 18. 5.:
Online hodina probíhá vždy ve středu v 11:30 hod. (Skype). 
 
Nové od 25. 5.:
PS 80/5.2 - přečíst
PS 38/3 (pokračuje na str. 39) - do 29. 5. poslat na nagrovak@zshornibriza.cz
 
Nové od 1. 6.:
PS 39/4 a PS 40/1 - vyfotit a poslat na nagrovak@zshornibriza.cz do 5. 6. 2020 

Nové od 8. 6. do 19. 6.:
PS 70/1 a 2 - vyfotit a poslat na nagrovak@zshornibriza.cz (nebo přineste PS do mé krabice ve škole).
 
Nové od 15. 6.:

- dobrovolně pro ty, kteří nebudou na Skypu

- můžete přinést PS ke kontrole do mé krabice ve škole

PS 40/2, 3

PS 41 - celá stránka


 

Německý jazyk

23. 3. - 14. 4. -zde
 
Nové od 15. 4. do 30. 4.:
Ps 46/3,4 a 48/6 a, b vše vypracované poslat do konce dubna na mail nebo messenger
 
Nové od 18. 5.:

Nové 18. 5.:
Gesund bleiben (mein Lebensstil)
Wie sieht dein Lebensstil aus? 
Was machst du für dein Gesundheit? 
Was sollst du nicht machen?
Was sollst du essen? Wann, warum und wieviel?
Frühstickst du? Machst du sport? 
Was ist ungesund?
 • pro inspiraci učebnice 37/12, 13
 • použít slovíčka co jsme se učili, z učebnice, sešitu a pracovního sešitu (str.54, 55), jednoduché věty, aby větám sami rozuměli
  Rozsah 10 vět/80 slov.
Z prací se bude odvíjet známka na vysvědčení. Podle toho, jak si kdo dá s projektem práci. Použít slovíčka co jsme se učili, z učebnice, sešitu a pracovního sešitu, jednoduché věty, aby větám sami rozuměli. Budu se  pak ptát na doplňující otázky.
 
Nové od 8. 6.:
Některé děti už poslali závěrečný projekt a mají uzavřeno. 
Pro ty co chtějí plus do dalšího roku, nebo vylepšení stávajících známek, posílám úkoly. 
Pro 8. popřípadě i 9. ročník shlédnout serii Nj seriálu a stručně vyprávět. Stačí česky, kdo napíše v Nj správně několikk vět o seriálu, dostane 1. 
https://www.youtube.com/watch?v=3bnY9RTOekI&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=16

Matematika

1.

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-matematika
 
2. pracovní list

Zadání 1

Nové od 23.3. - zde

Nové od  30. 3. - zde

Nové od 8. 4. do 19. 4-zde  -prezentace kužel

Nové od 20. 4. do 28. 4.-zde -prezentace

Nové od 28. 4. do 11. 5. -zde -prezentace

Nové konstrukce  -slovní úlohy - opakování

Přírodopis

zadání zde ....

Nové od 23. 3. - zde ....

Nové od 30. 3. - zde ....

Nové od 6. 4. do 13. 4. - zde ...., křížovka - zde ....

Nové od 13. 4. do 17. 4. - zde ....

Nové od 20. 4. do 24. 4. - zde ....

Nové od 27. 4. do 30. 4. - zde ....

Nové od 11. 5. do 22. 5. - zde ...., příloha 1 (Prekambrium), příloha 2 (Paleozoikum)
Od pondělí 11. 5. pan učitel Brandtlík připravil pro žáky ve vestibulu školy krabici na vkládání hotových prací. Hotové práce a sešity můžete vkládat do připravené krabice každý den od 13,00 do 15,00.

Nové od 25. 5. do 29. 5. - zde ....

Nové od 8. 6. do 12. 6. - zde ....

Nové od 15. 6. do 19. 6. - zde ....

 

Zeměpis

Jihočeský kraj - zde ...., Středočeský kraj zde ....

Nové od 30. 3. Liberecký kraj

Nové od 6. 4. do 13. 4. - zde ....

Nové od 17. 4.  do 26. 4. -Pardubický kraj

Nové od 28. 4. do 11. 5 Vysočina

Nové od 11. 5. do 18. 5. -Zlínský kraj

 

Fyzika

zadání zde ....

Nové od 23. 3.
Informace
Učivo

 

Chemie

zadání zde ....

Nové od 23. 3. - zde ....

Nové od 30. 3. - zde ....

Nové od 6. 4. do 17. 4. - zde ....

Nové od 20. 4. do 24. 4. - zde ....

Nové od 27. 4. do 7. 5. - zde ....

Nové od 11. 5. do 22. 5. - zde ....

Informace pro 9. ročník z 1. 6. - zde ....; Příloha (Tabulka solí) - zde ....

Nové od 15. 6. - zde ....

 

Dějepis

23. 3. - 26. 4. -zde

Nové od 27. 4. do 18. 5.:
 1) Učebnice - str. 97 - 105 - pročíst, vypracovat odpovědi za články ( písemně )
 2) Možno doplnit videi na Youtube - např. Studenou válku
 
Nové od 18. 5. do 29. 5.:
1) !!!! Do 22. 5. 2020 - vypracovat přiložený pracovní list a poslat zpět na můj mail ( nebo vhodit do krabice ve vrátnici školy ) Povinné!
             2) Do 29. 5. 2020 - vypracuj stručný referát na jakoukoli významnější událost či osobnost z poválečné doby a pošli  mi stejným způsobem jako prac. list
 
Nové od 1. 6. do 15. 6.:
1) Učebnice 123 - 131: pročíst a vypracovat odpovědi za články
        Kdo ještě neposlal PL nebo referát, urychleně pošle!!
 

Informatika

Nové od 30. 4. - zde ....

Nové od 2. 6.:
Kdo si chce zlepšit známku, může vyhotovit úkol a poslat do 15.6.2020 na email.
sumovaa@zshornibriza.cz

 

Pracovní činnosti

Nové od 30. 3. - zde ....

Nové 14. 4. - zde ....

Nové od 27. 4. - zde ....

Nové od 11. 5.- zde ....

Nové od 18. 5. do 12. 6. - zde ....

Nové od 15. 6. - zde ....

 

Hudební výchova    zadání zde ....