Kalendář

Mobilní verze

mobilní verze www

  Mediální partner školy
Televize FILMpro

SCIO ocenění

 

Fraus - partnerská škola

Obsah

Český jazyk

Od 23. 3.:

dodělat a opakovat vzory r. ženského
 
sloh - dopis str. 90
Dopis p. učitelce Jak zvládám mimořádné " prázdniny "
Dopis prosím poslat mailem. Děkuji.

Nové od 30. 3.:
str. 95 - 99 skloňování podst. jmen r. mužského
vzor pán

Nové od 6. 4. a od 13. 4.:

od 6. 4.:
uč. str. 100 - 102 vzor  hrad
Sloh 103/8 - prosím poslat mailem. Děkuji.

od 13. 4.:
uč. str. 104 - 107 vzor muž
 
Nové od 20. 4:
str. 108 - 110 vzor stroj

Nové od 27. 4.:
opakování, procvičování
uč. str. 111, 112, 113

Nové od 4. 5.:

uč. str. 114
zkusit napsat také nějakou veselou příhodu
Prosím poslat opět mailem.

Nové od 11. 5.:
uč. str. 115, 116  základní skladební dvojice
str. 117 jen růžový rámeček

Nové od 18. 5.:
uč. str. 117 dodělat stránku
uč. str. 118 shoda přísudku s podmětem

Nové od 1. 6.:
uč. str. 122 podmět rodu mužského

Nové od 8. 6.:
uč. str. 123 - 125 procvičování
uč. str. 126 napsat e - mail p. uč. "Jakou bych si dal(a) známku na vysvědčení z Čj a M.  A proč?

Nové od 15. 6.:

poslední úkoly na  posledních 14 dní  - dokončit učebnici a opakovat 

probranou látku

 

 

Anglický jazyk

 zadání zde ....

Nové od 23. 3.:
23. - 27. 3. zde ....
Další odkazy (možnosti procvičování) - zde ....

Nové od 30. 3.:
Zadání - zde ....
Vypracuj test str. 1, str. 2

Ahoj, čtvrťáci, 

pokud je to možné, pošlete mi naskenovaný vyřešený test z Aj, nebo napište pouze odpovědi e-mailem do 8. 4. na kraloval@zshornibriza.cz. Pokud to zvládnete a test se vám povede, poznamenám si.  Po 8. 4. zde zveřejním správné řešení, abyste si mohli udělat kontrolu a nedostatky doučit. 
 
Přeju vám i rodičům hodně zdraví a chuť do samostudia.
S pozdravem L. Králová
 
Nové od 6. 4. do 17. 4.:
16.lekce  napsat a naučit slovíčka (většinu jich znáte), přečíst a přeložit texty v učebnici, vyplnit prac. sešit , označit opět cvičení, které jste dostatečně nepochopili.

Nové od 20. 4. - zde ....
 
Nové od 27. 4. do 7. 5.:
18.lekce - naučit slovíčka ( výslovnost ve WB str. 70),  PB str. 38 číst, přeložit, naučit se rozhovor - 38/1
str. 39 opak. tvoření  otázky  např. play - Do you play chess? + krátká odpověď  Yes, I do / No, I don´t WB    
str.38 /3  his/her (jeho/její)   X  he/she  ( on/ona)
38/2       pozor na pravopis ČR - the Czech Republic 
 ..... a ještě malý testík část 1, část 2 - ten mi  zase pošlete e mailem, nebo jej můžete vhodit do poštovní schránky na budově školy - sloup u vchodu ( prosím rodiče, aby do testu nezasahovali, děkuji)
 S pozdravem L.Králová
 
Nové od 11. 5. do 15. 5.:
19. lekce
  • napsat a naučit slovíčka 
  • PB - čtení, překlad - 40/1,2,  41/3
  • WB -   40/1,3     41/4,5,7

Nové od 18. 5. do 22. 5. - zde ....

Nové od 25. 5. do 31. 5.:

20.lekce -PB - napsat a naučit slovíčka (výslovnost WB str.70), číst a překládat texty -  cv. 43/5 bude pro vás bez poslechu obtížnější 
WB - vypracovat cvičení, pozor na opakování 2.pádu ve cv.43/7 mug of tea
V příloze posílám PEXESO na učení slovíček My home
Příloha - zde ....

Nové od 1. 6. do 7. 6.:
20.lekce - naučte se slovíčka, texty v učebnici číst, překládat
                   číslovky do sta   -  naučte se také psát, pozor na pomlčku  twenty - two
                   počítání přes 100  - desítky a jednotky jsou ke stovkám připojeny
                  spojkou and  -  two hundred and  three
                                                                                                                                                                    four hundred and  eleven
                                                                                                                                                                    six hundred  and  fourty - nine
                WB  -  str. 44, 45
 
Nové od 8. 6. do 14. 6.:
21. lekce
Napsat a naučit slovíčka (výslovnost WB str. 66), přečíst a přeložit texty, naučit se počítat do 100 ( pozor na psaní číslovek   forty - two )
WB - vyplnit dle zadání
 
Nové od 15. 6. do 29. 6.:

Posledním úkolem je 22. lekce - naučit se slovíčka a doplnit pracovní sešit. Posílám vám také závěrečný test, ten mi , prosím, odevzdejte do 21.6.

Milí čtvrťáci,
přeji vám hezké prázdniny a doufám, že se v září všichni sejdeme ve škole.
S pozdravem  L. Králová

 
 
 
Matematika

Od 23. 3.:
uč. str. 14, 15, 16 - geometrie

PS str. 15, 16 -  zlomky

Nové od 30. 3.:
uč. str. 17, 18 - geometrie

PS str. 17, 18 - zlomky

Nové od 6. 4. a od 13. 4.:
od 6. 4.:
uč. str. 19, 20, 21/6 -10
PS str. 19, 20

od 13. 4.:
PS str. 21, 22
 

Nové od 20. 4.:
uč. str. 21 - 23 písemné násobení víceciferným činitelem;
PS str. 23

Nové od 27. 4.:
obsah čtverce, obdélníka,
jednotky obsahu a jejich převody
uč. str. 24, 25, 26, 27
PS str. 31, 32

Nové od 4. 5.:
uč. str. 28, 29, 30
PS  str. 24, 25, 26

Nové od 11. 5.:
uč. str. 31, 32, 33 osová souměrnost, osa úsečky
PS str. 33, 35

Nové od 18. 5.:

uč. str. 34, 35, 36 
přímá úměrnost, rovnice s neznámou, sl. úlohy
 
Nové od 1. 6.:
PS str. 37, 38
 
Nové od 8. 6:
PS str. 39, 40
uč. str. od str. 39 postupně pokračovat v rámci možností
 
Nové od 15. 6.:
poslední úkoly  na posledních 14 dní - dokončit učebnici
 

Přírodověda + Vlastivěda   zadání zde ....

Pracovní list 1

Pracovní list 2

Nové od 23. 3.

Přírodověda
Jaro v přírodě - kap. 14 - str. 73-76
písemně do sešitu otázky str. 76/1-4
udělat pokus str.74
 
Vlastivěda
Staří Slované - kap.17 str. 72-74
písemně do sešitu otázky 74/1-5
namalovat obrázek ruční kamenný mlýnek str.73
dobrovolně malý obrázek do sešitu obydlí Slovanů
 
Nové od 30. 3.
Přírodověda  Neživá příroda /kap. 15/
str, 76 - 79, pís, do sešitu otázky 1.- 3. - str.79
 
Vlastivěda Pověsti o počátcích našich dějin /kap. 18/
str. 74 - 76, pís. do sešitu otázky 1.- 3. - str. 76
 

Nové od 6. 4. do 10. 4.:
Přírodověda
Pokud jste zasadili semínko jednoleté rostliny, zapište si stručně do sešitu , jestli se k dnešnímu datu něco děje. A pak v tom pokračujte. Hezky si to barevně označte.

Znovu si přečtěte kapitolu 15 Neživá příroda a odpovězte na zbylé otázky na str. 79, otázky 4 - 7. Odpovědi pište stručně, používejte jednoduché věty. Odpovědi si vždy označte číslem otázky, jako to děláte ve Vlastivědě. Zkuste namalovat zlatou keltskou minci ze str. 78.

Vlastivěda
Velkomoravská říše /kap. 19, str. 77,78/, pís. do sešitu otázky 1 -6 na str. 78, odpovědi pište stručně, používejte jednoduché věty. Odpovědi si vždy označte číslem otázky, abyste se v tom rychle orientovali. Namalujte do sešitu podle obrázku Cyrila a Metoděje.

Nové od 14. 4. do 17. 4.:
Přírodověda
- kontrola rostlinky – stručný zápis do sešitu a namalovat ji – to, co už vyrostlo
- K čemu jsou nám dobré? – kap.16, str.79,80,81- pís. do sešitu otázka 1 ze str.85

Vlastivěda
Počátky českého státu  - kap.20, str. 79,80
-pís. do sešitu otázky 1.,2.,3. – velmi jednoduše svými slovy, neopisovat texty, namalovat malý obrázek rotundy do sešitu na hoře Říp ze str. 80

Nové od 20. 4. do 25. 4.:
Přírodověda
kontrola rostlinky - stručný zápis do sešitu a namalovat ji

kap. K čemu jsou nám dobré? pokračovat od str. 82,83,84, pís. do sešitu ot. 1. - 4. ze str. 85, velmi stručně 

Vlastivěda
kap. 21 České království str. 81,,82,83, pís. do sešitu otázky 1.,2., na str. 83, namaluj do sešitu malý obrázek královského hradu Křivoklát str. 82

Nové od 27. 4. do 30. 4.:

Vlastivěda
kap.22 Karel IV. . Otec vlasti, str. 84,85,86, tentokrát pouze přečíst a prohlédnout si obrázky
 
Přírodověda
kap. 17 Léto v přírodě, str, 87,88, tentokrát také pouze přečíst a prohlédnout si obrázky
Co rostlinka? 
 
Děti, napište mi na školní e-mail, jak se vám daří a pošlete mi 1 splněný úkol z Vlastivědy a 1 z Přírodovědy, pokud to budete umět.
Budu se těšit! M. Kloučková
 
Nové od 11. 5. do 15. 5.:
Vlastivěda
Znovu si přečíst kap. 22 Karel IV. str.84,85,86, Odpovědět písemně do sešitu na otázky 1,2,3,4 ze str. 86. Namaluj malý obrázek svatováclavské koruny Karla IV, ze str.84 do sešitu.
 
Přírodověda
Co rostlinka? Určitě jste zjistily, že potřebuje hlavně vodu. Pokud jste někde s rodiči byli, a rostlince to nesvědčilo, tak si z toho nic nedělejte!
Znovu přečíst kapitolu 17 Léto v přírodě, písemně odpovědět do sešitu na otázky 1,2 ze str. 89.
 
Děti, kdo jste mi ještě neposlal 1 splněný úkol, můžete to napravit do 15.5. Pokud neumíte nebo mi nemůžete úkol poslat na školní e mail, napište 1 úkol na zvláštní papír a dejte mi ho do 15.5. do vrátnice školy. 
Mějte se hezky.
M.Kloučková
 
Nové od 18. 5. do 22. 5.:
Vlastivěda
Přečíst kap. Jan Hus, české země v době husitské, str.87
pís. do sešitu ot. 1,2,3,4., namalovat aspoň 2 husitské zbraně -do sešitu
 
Přírodověda
Přečíst kap. Člověk jako ochránce i kazisvět str. 89
pís. do sešitu ot. str.93/1,2
 
Nové od 25. 5. do 29. 5.:
Vlastivěda
kap. č.24 str.90,91,92  Život ve městech a na zámcích, nástup Habsburků,
do sešitu ot. str.92/1,2
Namaluj opět do sešitu malý obrázek letohrádku královny Anny, který je v renesančním stylu - str.91

Přírodověda
kap. č.19 str.93-96 - Člověk a jeho životní podmínky, do sešitu ot.str.97/4 - opiš z tabulky na str. 97 nahoře -  K čemu jsou dobré a kde je najdeme
 
Nové od 1. 6. do 5. 6.:
Vlastivěda
Kap. 25 České povstání proti Habsburkům. Třicetiletá válka -str. 93,94
pís. do sešitu 95/3
Kap. 26 Marie Terezie a Josef II.- str.95,96,97
 
Přírodověda
kap.20 str. 98 Člověk a zdraví
pís. do sešitu 101/4
pís. do sešitu 97/2
 
Nové od 8. 6.:
Tentokrát už poslední úkoly.
Zkuste si udělat závěrečný test z Vlastivědy - učebnice str.111,112 - pouze ústně
a z Přírodovědy - učebnice str.108,109,110,111- pouze ústně