Kalendář

Mobilní verze

mobilní verze www

  Mediální partner školy
Televize FILMpro

SCIO ocenění

 

Fraus - partnerská škola

Obsah

23. 3. - 3. 5. -zde


Nové od 4. 5. do 17. 5.:
Český jazyk
Učebnice str. 76, 77, 78, 79, 80
Písanka str. 35, 36, 37
Čítanka str. 124, 125, 126, 127, 128

Matematika
Učebnice str. 28, 29, 30, 31
Napsat na papír s násobilkou a naučit zpaměti násobky a násobilku pěti
Pracovní sešit str. 26, 27, 28

Prvouka
Učebnice str. 38, 39

 
Pokud máte možnost, můžete naskenovat nebo vyfotit:
M PS str. 26 - celou stránku
Čj učeb. str. 79 / 1 - článek Vodníci doplnit a napsat na papír
Pr - pracovní listy č. 28, 29 ( přiložené )
Všechny tyto úkoly po vypracování naskenované a nebo ofocené můžete zaslat jako přílohu na mail třídní učitelky ke kontrole od 11. 5.
( v týdnu od 4. 5. nebude funkční školní email )
 
Pokud si s něčím nebudete vědět rady, nedělejte. Vysvětlíme si po návratu do školy.
 
Nové od 18. 5. do 24. 5.:
MATEMATIKA
Opakovat násobky 2, 3, 4, 5.
Opakovat násobení a dělení s  0, 1, 2, 3, 4, 5.
K opakování použijte příklady v učebnici, pracovním sešitu i doporučené internetové odkazy ( modře vytištěné ).
 
ČESKÝ JAZYK
Učebnice str. 81, 82, 83
Písanka str. 38
Čítanka str. 129,130,131
 
PRVOUKA
Učebnice str. 40, 41
 
Pokud si s něčím nebudete vědět rady, nedělejte. Vysvětlíme si po návratu do školy.
 
Nové od 25. 5. do 29. 5.:
ve škole bude probráno:
Český jazyk
  učebnice do str. 86 (včetně)
  čítanka do str. 136
  písanka str. 39
 
Matematika
   
učebnice do str. 32 + str. 16, 17
   PS str. 14, 15


Prvouka
   str. 42, 43
  
Pracovní listy vyzvednout ve vrátnici školy od 27. 5.

Domácí úkol
   Čj - učeb. str. 83/5 - zaslat na e-mail tř. učitelce nebo odevzdat ve vrátnici do 1. 6.
 
Nové od 1. 6. do 5. 6.:
ve škole bude probráno:
Český jazyk
  učebnice do str. 89 (včetně)
  čítanka do str. 141
  písanka str. 40
 
Matematika
   
učebnice str. 18 - 20
   PS str. 16 - 18


Prvouka
   str. 44, 45
   

Domácí úkol
   Pr - prac. listy 26, 27, 30, 31 - zaslat na e-mail tř. učitelce nebo odevzdat ve vrátnici do 8. 6.
 
Nové od 8. 6. do 12. 6.:
ve škole bude probráno:
Český jazyk
  učebnice do str. 94 (včetně)
  čítanka do str. 146
  
Matematika
   
učebnice str. 33 - jen násobky 6 (0, 6, 12, 18 ....)
   všechna cvičení na str. 33 a 34 počítat
   pomocí znázorňování
   PS str. 29 - 32


Prvouka
   str. 46, 47
   

Domácí úkol
   Pr - pracovní list 32 - zkusit vyrobit žábu dle návodu
        prac. listy 33, 34,35 - zaslat na e-mail tř. učitelce nebo odevzdat
        ve vrátnici do 15. 6.
 
Nové od 15. 6. do 19. 6.:
ve škole bude probráno:

Český jazyk
  učebnice dokončit
  čítanka dokončit
  
Matematika
   
PS + učebnice - dokončit (vynechat násobilku 7, 8 ,9), násobilku 6 počítat       
   pomocí znázorňování

Prvouka
   učebnice + PL - dokončit