Kalendář

Mobilní verze

mobilní verze www

  Mediální partner školy
Televize FILMpro

SCIO ocenění

 

Fraus - partnerská škola

Obsah

Úkoly na 14 dní byly předány prostřednictvím žáků 10. 3. - úkoly jsou zaškrtnuté v pracovních sešitech

Další úkoly:

Český jazyk

-     čítanka číst od str. 23 – 32

-     procvičovat psaní probraných písmen, slov a vět

-     psát diktáty

Nové od 30. 3.:

- čítanka - str. 33 - 47
 
   - ,, ČERTÍK" - str. 52 -pospojovat barevně velké písmeno s malým písmenem
 
   - naučit se malá tiskací písmena
 
   - písanka 3 - průběžně napsat až do konce dubna
 
Nové od 6. 4.:

- " Čertík" - čtení od str. 53 - 56

- pokračovat v psaní

- procvičovat psací písmena, slova, psát diktáty

Nové od 14. 4.:

,, Čertík " - str. 56 - 60 
- procvičovat psaní slov, vět.
 
Nové od 20. 4.:
- ,, Čertík" - str. 62 - 63
-  pokračovat v psaní
 
Nové od 27. 4.:
- ,, Čertík " - str. 64 - 67
-  pokračovat v psaní
-  procvičovat psaní probraných psacích písmen, slov
Doplněno:
-,, Čertík " str. 94 naučit se zpam. báseň pro maminku Dopísky do písku
 
Nové od 11. 5.:
- ,, Čertík " - str. 68 - 71
-  Písanka 4 - pozvolna psát - 3 stránky za týden
Od pondělí 11. 5. paní učitelka Tobiášová připravila ve vestibulu školy krabici na vkládání hotových prací. Hotové práce a sešity můžete vkládat do připravené krabice každý den od 13,00 do 15,00.
 
Nové od 18. 5.:
-  ,,Čertík" - str. 72- 75, str. 112
-  pokračovat v psaní - 3 stránky za týden
 
Nové od 25. 5.:
-   ,, Čertík" - str. 76 - 80
-    pokračovat v psaní - 4 stránky za týden
 
Nové od 1. 6.:
- ,,Čertík" -str. 81 - 85, 114
-  opsat první sloku - Komár 
-  pokračovat v psaní
 
Nové od 8. 6.:
- ,, Čertík "-  str. 87 - 91
-   pokračovat v psaní
-   psát diktáty probraných písmen, slov, vět
 
Nové od 15. 6. do 25. 6.:
-  ,, Čertík" - pokračovat ve čtení
-     pokračovat v psaní
 

Matematika

-    PS str. 22 – 25, pokud nebudete rozumět nějakému cvičení, 

                            vynechte ho.

Nové od 30. 3.:

- PS str. 26, 27, 28

Nové od 6. 4.:

- PS str. 29

Pokud chcete, mohu doporučit tyto stránky k procvičování.

https://www.matika.in/cs/

https://skolakov.eu/

berneska.cz/matematika- on-line-1- trida/

Nové od 14. 4.:

PS str. 30, 31
 
- děti si mohou poslechnout pohádky na tomto odkazu: http://www.animaky.cz/pohadka/video/71304/-.htm
 
Nové od 20. 4.:
- PS str. 32, 33

Nové od 27. 4.:
- PS str. 34, 35

Nové od 11. 5.:
 - PS str.36, 37
Od pondělí 11. 5. paní učitelka Tobiášová připravila ve vestibulu školy krabici na vkládání hotových prací. Hotové práce a sešity můžete vkládat do připravené krabice každý den od 13,00 do 15,00.
 
Nové od 18. 5.:
-  PS 38,39

Nové od 25. 5.:
-  PS str. 40 , 41, 55
 
Nové od 1. 6.:
- PS str. 42, 43, 56
 
Nové od 8. 6.:
- PS str. 44, 45, 57
 
Nové od 15. 6. do 25. 6.:

-     PS str. 58 a 59 - dál už nevypracovávat.
 

Prvouka

-    můžete naučit děti dny v týdnu, roční období

Nové od 30. 3.:

- PL až do 25

Nové od 11. 5.:
-  PL 26 - 30 do poloviny června
Od pondělí 11. 5. paní učitelka Tobiášová připravila ve vestibulu školy krabici na vkládání hotových prací. Hotové práce a sešity můžete vkládat do připravené krabice každý den od 13,00 do 15,00.

Nové od 18. 5.:
- pokračovat na PL - 26 - 30, do poloviny června

Nové od 1. 6.:
- od úterý budou k vyzvednutí další pracovní listy, můžete si je vyzvednout ve vrátnici odpoledne

Nové od 8. 6.:
- pokračovat v práci na dalších PL

Nové od 15. 6. do 25. 6.:
-  pokračovat na PL