Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Mobilní verze

mobilní verze www

  Mediální partner školy
Televize FILMpro

SCIO ocenění

 

Fraus - partnerská škola

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Logo Plzeňský kraj

 Program "Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2010" – poskytovatel dotace Plzeňský kraj.
V rámci tohoto programu škola obdržela dotaci ve výši 10 000,- Kč na projekt "Drogy, šikana a rasismus - ani náhodou".  
 Projekt navazuje na zkušenosti s uplatňováním aktivit protidrogové prevence
a výchovy k toleranci předchozích let, zároveň přináší řadu nových prvků.
   

 Vytčené cíle programu člení vlastní prostředky a aktivity na:
-  etický, osobnostní a sociální rozvoj
-  tvorba pozitivního, sociálního klimatu třídních kolektivů a školy
-  potlačování antisemitismu, xenofobie, rasismu, šikany a vandalismu 
  ve škole a v místě bydliště
-  podpora zdravého životního stylu a prevence drogových závislostí    

 Zvolené výchovné prostředky a nástroje:
-   „Stmelovací cvičení“ 
– zážitkové akce měsíce září pro žáky 6. ročníků, umožňující nastartování 
  pozitivních interpersonálních vztahů nově vytvořených třídních 
 
kolektivů z žáků bývalých 5. ročníků hornobřízské školy a spádových    
  málotřídek (Ledce, Trnová, Žichlice): zábavná sportovně turistická 
  odpoledne v přírodě, noc ve škole atd.

-    „Kulturní antibarbar“ 
– příprava třídních vystoupení na školní akademii
- výtvarné práce k obměně expozice školní galerie
- návštěva školních divadelních představení
- návštěvy představení celoročního předplatného Klubu mladého diváka 
   v DJKT Plzeň
- účast na výchovných koncertech školy a akcích Kruhu přátel hudby 
   v Horní Bříze

„Čechy všem“
- akce proti antisemitismu, xenofobii a rasismu
- vzdělávací zájezd do koncentračního tábora v Terezíně a památníku 
   v Lidicích
- výchova k přátelskému soužití s rozšiřujícím se počtem romského, 
   asijského a jiného zahraničního etnika ve třídě i ve škole

-     „Řím dobyli Vandalové – škola není Řím“
- opakování úspěšné jednorázové celoškolní akce zaměřené na boj proti 
   vandalismu ve škole a v místě školy (literární práce, plakáty, fotografická 
   dokumentace, celoškolní výstava výstupů z této akce)

-      „Školní sportovní liga“ a „Školní olympiáda“
- celoroční sportovní soutěž třídních kolektivů v 16 sportovních odvětvích 
   organizovaná ve volném čase žáků
- celodenní Školní olympiáda v atletice včetně slavnostního zahájení 
   nástupu a zapálení olympijského ohně

-      „Cigárko a drogy – ani náhodou“
- zhlédnutí divadelního představení s preventivní tématikou'
- přednášky, komunitní kruhy, workshopy s lektory plzeňských protidrogových 
   center a neziskových organizací
- organizace tématicky zaměřených školních diskoték umožňujících zjistit, 
   že bavit se lze i bez alkoholu a kouření

-     „Láska kvete v každém věku“
- přednášky, komunitní kruhy, workshopy a projekce naučných DVD 
   s problematikou pubertální a postpubertální sexuality, sexuálního zneužívání