Kalendář

Mobilní verze

mobilní verze www

  Mediální partner školy
Televize FILMpro

SCIO ocenění

 

Fraus - partnerská škola

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Současnost:

                Masarykova základní škola Horní Bříza je od 1.1.2003 příspěvkovou organizací Města Horní Bříza, které je zřizovatelem školy.
V současné době je areál školy tvořen 4 pavilony – 2 učebnové pavilony (A1 a A4), pavilon tělocvičen (A3) a školní jídelna (A2). Ke škole patří také sportovní atletický stadion a tenisové kurty.
Školu navštěvují převážně děti z Horní Břízy, ale i děti z Trnové, Hromnic, Žilova, Stýskal, Tatiné a dalších obcí.
                Ve školním roce 2021/2022 je škola tvořena 22 třídami
(11 na 1.stupni, 10 na 2.stupni a 1 speciální třída). 
Školu navštěvuje celkem 405 žáků. Při škole pracuje školní družina se čtyřmi odděleními. Do školní družiny je zapsáno 105 dětí prvního stupně.
O žáky se stará 32 učitelů, 6 vychovatelek, 7 asistentů pedagoga,  8 správních zaměstnanců a 6 kuchařek.
Ředitelkou školy je od 1. 7. 2017 Mgr. Helena Winkelhöferová (Dobrá).
                Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Horní Bříza.
                Rozsáhlá je také mimoškolní činnost žáků. V tomto školním roce je připravena nabídka  cca 40  zájmových kroužků v oblasti přírodovědné, společenskovědní, estetické a sportovní (SVČ při Masarykově ZŠ). Zájmové kroužky pracují také v rámci činnosti školní družiny.
                Škola vedle své vzdělávací a výchovné funkce organizuje doplňkovou činnost v těchto oblastech:
-          pronájem sportovních a ubytovacích kapacit
-          pronájem prostor k organizaci vzdělávacích a kulturně společenských akcí
-          vedení mzdového a provozního účetnictví
 
Nová budova - pavilon A1