Kalendář

Mobilní verze

mobilní verze www

  Mediální partner školy
Televize FILMpro

SCIO ocenění

 

Fraus - partnerská škola

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Současnost:

                Masarykova základní škola Horní Bříza je od 1.1.2003 příspěvkovou organizací Města Horní Bříza, které je zřizovatelem školy.
V současné době je areál školy tvořen 4 pavilony – 2 učebnové pavilony (A1 a A4), pavilon tělocvičen (A3) a školní jídelna (A2). Ke škole patří také sportovní atletický stadion a tenisové kurty.
Školu navštěvují převážně děti z Horní Břízy, ale i děti z Trnové, Hromnic, Žilova, Stýskal, Tatiné a dalších obcí.
                Ve školním roce 2022/2023 je škola tvořena 23 třídami
(12 na 1.stupni, 10 na 2.stupni a 1 speciální třída). 
Školu navštěvuje celkem 470 žáků. Při škole pracuje školní družina se čtyřmi odděleními. Do školní družiny je zapsáno 120 dětí prvního stupně.
O žáky se stará 33 učitelů, 6 vychovatelek, 13 asistentů pedagoga,  8 správních zaměstnanců a 6 kuchařek.
Ředitelkou školy je od 1. 7. 2017 Mgr. Helena Winkelhöferová.
                Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Horní Bříza.
                Rozsáhlá je také mimoškolní činnost žáků. V tomto školním roce je připravena nabídka  cca 40  zájmových kroužků v oblasti přírodovědné, společenskovědní, estetické a sportovní (SVČ při Masarykově ZŠ). Zájmové kroužky pracují také v rámci činnosti školní družiny.
                Škola vedle své vzdělávací a výchovné funkce organizuje doplňkovou činnost v těchto oblastech:
-          pronájem sportovních a ubytovacích kapacit
-          pronájem prostor k organizaci vzdělávacích a kulturně společenských akcí
-          vedení mzdového a provozního účetnictví
 
Nová budova - pavilon A1