Navigace

Obsah

 

Zápis dětí do 1. třídy Základní školy v Horní Bříze 

pro školní rok 2023/2024 se uskuteční 

ve čtvrtek 13. dubna 2023

od 13,30 do 18,00 hodin.

 

Zákonný zástupce je dle § 36 odst. školského zákona povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v kalendářním roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku – tj. pro školní rok 2023/2024 děti narozené do 31. 8. 2017 a dosud nechodící do školy. Rodiče přinesou s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zápis je složen z formální části (administrativní náležitosti - žádost 
o zápis k plnění povinné školní docházky) a motivační části (rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem zaměřeným
na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti v délce max. 20 minut).

    

V Horní Bříze  22. 3. 2023                               Mgr. Helena Winkelhöferová

                                                                                       ředitelka školy

 

Повідомлення про запис до початкової школи на навчальний рік 2023/2024 - zde .... (318.67 kB)


Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024 - zde .... (255.53 kB) 

Prezentace k zápisu do 1. ročníku (informace k zápisu, o škole ....) - zde ....  (16.7 MB)

Informace o odkladu povinné školní docházky pro šk. rok 2023/24 - zde ....  (167.5 kB)

 

Tiskopisy a vzory vyplnění (dokumenty budou doplněny):
(Tiskopisy nemusíte tisknout a vyplňovat předem. Vše obdržíte a vyplníte přímo při zápisu 13. 4. 2023). 

Dokumenty nutné při nástupu do 1. ročníku od 1. 9. 2023:
1) Zápisový list (ve wordu) (55.02 kB), v pdf (452.04 kB), vzor vyplnění (749.73 kB)
2) Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (ve wordu) (55.12 kB), v pdf (451.13 kB), vzor vyplnění  (528.21 kB)
S sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Dokumenty nutné k žádosti o odklad povinné školní docházky:
1) Zápisový list (ve wordu) (55.02 kB), v pdf (452.04 kB), vzor vyplnění  (539.95 kB)
2) Žádost o odklad povinné školní docházky (ve wordu) (54.53 kB), v pdf (666.54 kB), vzor vyplnění   (749.73 kB)
(k žádosti o odklad je nutné doložit doporučení PPP/SPC a odborného lékaře - viz informace výše)
S sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
Žádost o odklad musí být doručena škole nejpozději do 30. 4. 2023. A to i v případě, že ještě nemáte zákonem požadovaná doporučení (doporučení školského poradenského zařízení, doporučení odborného lékaře). Doporučení lze dodat škole dodatečně.

V případě problémů a dotazů (např. nařízená izolace a nemožnost účasti na zápisu) kontaktujte vedení školy na sekretariat@zshornibriza.cz nebo na tel. 377 333 801.

 

 

Informace pro rodiče prvňáků pro školní rok 2023/2024 

Dokumenty budou průběžně doplňovány (po schůzce v červnu 2023)

Informace ze schůzky s rodiči předškoláků červen 2023 - zde ....

Seznam pomůcek pro žáky 1. ročníku (2023/24) - zde ....

Přihláška do ŠJ - zde ....

Informace o ŠJ - zde ....

Přihláška do ŠD - zde ....  (přihlášku odevzdejte do 30. 6. 2023)

Vnitřní řád ŠD - zde ....