Navigace

Obsah

Školská rada

Školská rada byla zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).
 
Volba zákonných zástupců žáků školy do školské rady 2020 - informace pro rodiče zde ....
 
Zákonní zástupci nezletilých žáků školy (volby proběhly 22. 9. 2020):
1. Fikar Petr
2. Šlaufová Eva
3. Preisingerová Kateřina, DiS. (od září 2022)
 
 
Zástupci pedagogických pracovníků školy (volby proběhly v srpnu 2023):

1. Hubka Petr Mgr.
2. Jonáková Irena Mgr.
3. Nágrová Kateřina Mgr.
 

Zástupci zřizovatele:
1. Kapr David
2. Koza Petr Mgr.
3. Jícha Václav Mgr.

 
Předsedou školské rady je pan Petr Fikar (od září 2022).