Navigace

Obsah

Logo Plzeňský kraj

Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů v roce 2012“ – poskytovatel dotace Plzeňský kraj.
V rámci tohoto programu škola obdržela dotaci ve výši 13 000,- Kč na projekt „Za přáteli na východ EU“.
 

 Ve dnech 6. 5. - 9. 5. 2010 se v Horní Bříze uskutečnilo historicky první setkání žáků partnerských škol: Horní Bříza, Villeneuve sur Yonne (F) a Klenovec (Sk). Setkání proběhlo u příležitosti 65. výročí porážky fašismu v Evropě. Jednotlivé delegace na něm prezentovaly výstupy z projektů o regionálních válečných událostech na sklonku 2.sv.války. V průběhu tohoto šk.roku se dostalo hornobřízským hostitelům na oplátku pozvání na Slovensko. Vedení partnerské školy v Klenovci připravuje společné setkání žáků ve dnech 20. 6 - 24. 6. 2012. Našim žákům je tak nabídnuta možnost seznámení se způsobem života slovenských dětí doma i ve škole, s reáliemi slovenského prostředí, s přírodními  a kulturními památkami, účastí na gemerských folklórních slavnostech i s lidovými tradicemi a folklórem středního Slovenska. Ubytování v rodinách, společné akce a výlety napomohou výchově k toleranci a porozumění, prohloubí přípravu dětí na soužití ve sjednocené Evropě ve smyslu předchozího projektu: Evropský dům stojí - učíme se v ní bydlet. Výlet na Slovensko bude organizován za finanční a materiální podpory města H. Bříza a Unie rodičů při škole.