Navigace

Obsah

Logo Plzeňský kraj

 Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů v roce 2014" – poskytovatel dotace Plzeňský kraj.

V rámci tohoto programu škola obdržela dotaci ve výši 10 000,- Kč na projekt „Přátelé na západě i východě Evropy". 

Od r. 2001 s College Chateaubriand Villeneuve sur Yonne (Francie) a od r. 2010 ZŠ Vladimíra Mináče v Klenovci (Slovensko) rozvíjí MZŠ H.Bříza účinnou spolupráci, která je účinným prostředkem ŠVP v oblastech výchovy k multikulturalitě a výchovy v globálních a evropských souvislostech. V r. 2010 proběhlo zdařilé setkání žáků těchto škol v Horní Bříze. Tento projekt je připraven pro 2 setkání našich žáků a učitelů s přáteli na západě i východě Evropy. Ve dnech 4. 5. - 9. 5. 2014 zavítá do Horní Břízy 14 žáků a 2 učitelé z Francie a od 12. 6. do 15. 6. 2014 odjede do Klenovce 6 žáků a 2 pedagogové. Cílem projektu je seznámit se se způsobem života vrstevníků v jejich reálném prostředí, ve škole, v rodině, ve volném čase, na výletech, při zábavě ... Prohloubit si konverzační dovednosti v cizím jazyce, poznat historii, kulturní a přírodní zajímavosti v zahraničí. Projekt přispěje k zdokonalování jazykové komunikace a odstraňování jazykových barier. O projektu, setkání žáků a spolufinancování akce Plzeňským krajem bude veřejnost informována v regionálních a místních médiích, na webových stránkách školy, pravidelné informace bude přinášet zpravodajství školní TV REPORT pracující jako zájmový útvar SVČ při MZŠ.