Navigace

Obsah

 

logolink OPVK

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Název projektu: Skonči s minulým, směřuj k budoucímu – modernizace výuky na ZŠ Horní Bříza    

 

Základní informace o projektu zde....

Informace o projektu na budově školy:
 vývěska

23. 7. 2009 Masarykova základní škola Horní Bříza vyhlašuje výběrové řízení "Dodávka výpočetní techniky a interaktivní tabule včetně příslušenství".  

Výzva k podání nabídek zde .....

Zadávací dokumentace zde ....

6. 8. 2009 Výsledek výzvy k podávání nabídek zde .....

Nově pořízená interaktivní tabule a vybavená počítačová učebna
(16 míst) + zájmový kroužek Informatika + e-learning:

 IA tabuleučebna

23. 9. 2009 -Exkurze na Šumavu (Čeňkova pila - IC Vydra, Povydří, Antýgl, Kašpeské Hory) pro žáky 7. r. - akce na doplnění učiva ŠVP.
Fotografie zde ....

Zhodnocení akce zde ....

 

 

30. 9. 2009 - Exkurze do ZOO Praha pro žáky 6.r. - akce na doplnění učiva ŠVP.
Fotografie zde ....

Zhodnocení akce zde ....

 

Nabídka zájmové činnosti uskutečňované v rámci projektu zde ....

 

12. 11. 2009 - Exkurze do Terezína (Malá pevnost, Muzeum ghetta) pro žáky 9.r. - akce na doplnění učiva ŠVP.

Zhodnocení akce zde .....

 

26. 11. 2009 - Exkurze do Mariánské Týnice (Výstava "Od svatého Martina do Hromnic" + expozice "Historický vývoj severního Plzeňska" 3.r. - akce na doplnění učiva ŠVP

Zhodnocení akce zde .....


Tvorba výukových materiálů - od září 2009 se postupně zapojilo 12 pedagogů školy do vytváření vlastních výukových a evaluačních materiálů (elektronické a interaktivní materiály). 


10. + 17. 2. 2010 - Interaktivní tabule ve výuce - 8 hodinové školení pro pedagogické pracovníky školy. 15 účastníků. Lektorem byla Mgr. Královcová z KCVJŠ Plzeň.

 

24. 2. + 3. 3. 2010 - Microsoft Power Point 2003-2007 pro začátečníky -
8 hodinové školení pro pedagogické pracovníky školy. 11 účastníků. Lektorem byla Mgr. Královcová z KCVJŠ Plzeň. 

 lektorškolení

9. 3. 2010 - zahajujeme kurzy Junior Achievement pro žáky 7. a 8. ročníku.
a) Abeceda podnikání 7.r. - informace zde ....
b) Profesní orientace 8.A - informace zde ....
c) Profesní orientace 8.B - informace zde ....


12. 3. 2010 - Výstava technické tvořivosti žáků školy - prezentace činnosti kroužků LEGO NXT a jeho programování a Malý Einstein (fyzika).

14,00 - 19,00 hod. v budově ZŠ.

kroužek LEGO NXT

Více fotografií z výstavy zde ....

8. 4. 2010 - Exkurze do JE Temelín a skanzenu Hoslovice - akce na doplnění učiva pro žáky 9.r.
Fotografie zde ....

Zhodnocení akce zde .....
 

28. 4. 2010 - J. J. Ryba (Rožmitál pod Třemšínem), Antonín Dvořák (Vysoká u Příbrami) - akce na doplnění učiva 8.r.
Fotografie zde ....

Zhodnocení akce zde .....
 

29. 4. 2010 - Praha a Karel IV. - akce na doplnění učiva 4. r.
Fotografie zde ....

Zhodnocení akce zde .....

 

O projektu informujeme obyvatele Horní Břízy také na vývěsce školy
v centru města:

vývěska centrum

vývěska 2

13. 5. 2010 - Karlovy Vary - akce na doplnění učiva 5.r.
Fotografie zde ....

Zhodnocení akce zde .....
 

20. 5. 2010 - Lány, T.G.Masaryk, Rakovník - akce na doplnění učiva 8.r.
Fotografie zde ....

Zhodnocení akce zde .....

 

V červnu 2010 psal týdeník Sedmička o Horní Bříze. Několik informací bylo i o našem projektu.  Zde ....


Nabídka zájmové činnosti 2010/2011 uskutečňované v rámci projektu.


21. 9. 2010 - Šumava - Čeňkova Pila, Vydra, Antýgl, Srní, Kašperské Hory - akce na doplnění učiva 7. r.

Zhodnocení akce zde .....

Fotografie zde ....


5. 10. 2010 - ZOO Praha (Plazi) - akce na doplnění učiva 6. r.
Fotografie zde ....

Tvorba výukových materiálů -
od října 2010 pokračují pedagogové školy ve  vytváření vlastních výukových a evaluačních materiálů (elektronické a interaktivní materiály). 

9. 11. 2010 - Památník Terezín - akce na doplnění učiva 9. r.
Zhodnocení akce zde ....

23. 11. 2010 - Muzeum a galérie Mariánská Týnice - akce na doplnění učiva 3. ročník (regionální historie)
Zhodnocení akce zde ....

1. 2. 2011 - Prezentace projektu při zápisu do 1. ročníku (kroužek LEGO NXT a jeho programování, obrazové materiály)


4. 3. 2011 - Výstava technické tvořivosti žáků - prezentace činnosti kroužků Malý Einstein a LEGO NXT a jeho programování.  Pro veřejnost
je výstava přístupná v pátek 4. 3. 2011 od 14 do 19 hodin.

Výstava technické tvořivosti 2011

zájmový kroužek

Fotografie z výstavy zde .....

 

Plán akcí na doplnění učiva na 2.pololetí šk.roku 2010/11

7. 4. 2011 - JE Temelín a skanzen Hoslovice - akce na doplnění učiva 9. r.
Zhodnocení akce zde ....

Fotografie zde ....


14. 4. 2011 - Rožmitál pod Třemšínem (J. J. Ryba) a Vysoká u Příbrami
(A. Dvořák) - akce na doplnění učiva 8. r.
Zhodnocení akce zde ....

Fotografie zde ....5. 5. 2011 - Karlovy Vary - akce na doplnění učiva 5. r.
Zhodnocení akce zde ....

Fotografie zde ....


5. 5. 2011 - zahajujeme kurzy Junior Achievement pro žáky 7. ročníku.
a) Abeceda podnikání 7.A - informace zde ....
b) Abeceda podnikání 7.B - informace zde ....


12. 5. 2011 - Praha a Karel IV. - akce na doplnění učiva 4. r.
Zhodnocení akce zde ....

Fotografie zde .... 


19. 5. 2011 - Lány, Rakovník, T. G. Masaryk - akce na doplnění učiva 8. r.
Zhodnocení akce zde ....


13. - 18. 6. 2011 - Zájezd do Anglie - vybraní žáci 8. a 9. ročníku
Fotografie zde ....

15. - 20. 6. 2011 - Výstava  "Science en Herbe" (Villeneuve sur Yonne - Francie) - prezentace činnosti kroužků Malý Einstein a LEGO NXT a jeho programování
Zhodnocení akce zde ....

Fotografie zde ....