Navigace

Obsah

Logo Plzeňský kraj

 Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů v roce 2015" – poskytovatel dotace Plzeňský kraj.

V rámci tohoto programu škola obdržela dotaci ve výši 20 000,- Kč na projekt „Mým domovem je taky Evropa". 

MZŠ Horní Bříza rozvíjí účinnou spolupráci s partnerskými školami v zahraničí. Od r. 2001 s Collége Chateaubriand ve Villeneuve sur Yonne (F) a od r. 2010 s ZŠ Vl. Mináče v Klenovci (SK). K poznání politických, kulturních a společenských odlišností zemí EU jsou pro tento školní rok plánovány 2 výměnné pobyty žáků a učitelů: 7. 5. – 10.5. pobyt slovenských dětí v Horní Bříze, 14. 6. – 20. 6. výjezd našich žáků do Francie. Cílem projektu je pokračovat v navázané spolupráci s partnerskými školami. Představit prezentace o svém regionu jeho historii a současnost s akcentem na 70. výročí osvobození a regionální odboj za 2. světové války. Výměnné pobyty podpoří znalost reálií cizího prostředí u žáků i učitelů. Žáci  navštíví hlavní města partnerských zemí, seznámí se s  kulturními a historickými pamětihodnostmi. Seznámí se s těžbou a zpracováním kaolinu, s keramickou výrobou na Plzeňsku. Součástí programu budou také zábavné večery, sportovní zápolení a soutěže. Slovenská výprava bude tvořena 8 žáky a 2 učiteli, do Francie vycestuje 12 žáků a 2 učitelé.Celkem se přímé výměny zúčastní 20 žáků. Na zajištění a do průběhu pobytu slovenských dětí v H. Bříze vstoupí i ostatní žáci a učitelé školy. Děti budou ubytovány v rodinách. Tato skutečnost výrazně přispěje k zdokonalení jazykové vybavenosti a odbourání bariér při vzájemné komunikaci. Výměnu bude zajišťovat po stránce organizační kolektiv učitelů všech tří zainteresovaných škol, středisko volného času při naší škole a Service de la jeunesse ve Villeneuve sur Yonne. Na výjezd do Francie se budou podílet i členové spolků Partnerství mezi městy H. Bříza a Villeneuve sur Yonne obou stran.
Účastníci budou ubytováni v rodinách, slovenský pedagogický doprovod v Domově mládeže SŠ H. Bříza.