Navigace

Obsah

Naučná stezka Horní Bříza

Masarykova základní škola Horní Bříza ve spolupráci
a za finanční podpory Plzeňského kraje, Města Horní Bříza a za podpory KČT, LB Minerals, Lesy ČR, Plzeňsko na kole a dalších organizací buduje Naučnou stezku Horní Bříza.
K 30. září 2015 je vyznačen celý 17 km  okruh v okolí Horní Břízy s deseti zastaveními. Naučná stezka začíná zastavením č. 1 "Stará ves - Březí" (na historické návsi
v Horní Bříze), pokračuje přes zastavení č. 2 "Trnová - Vísecký rybník", č. 3 "Zámek Vísky", č. 4 "Těžba kaolinu" (nedaleko Modrého kříže), č. 5 "Severní jáma", dále okolo městského muzea - zastavení č. 6 "Muzeum", přes žel.st. Horní Bříza - zastavení č. 7 "Nádraží - Transport smrti" (rozcestí se zelenou TZ), zastavení č. 8 "Na Horách", č. 9 "Radnice" (2 inf. tabule), a č. 10 "Čermná" zpět do Staré vsi. 

Aktuálně:
V roce 2015 byla nově vyznačena část NS od Víseckého rybníka přes zámek Vísky k Modrému kříži v délce cca 5 km. Zpracována a osazena byla zastavení č. 3 Zámek Vísky a č. 4 Těžba kaolinu.  Tuto etapu NS (včetně původně plánované vyhlídkové plošiny) podpořil Plzeňský kraj částkou 40 000,- Kč v rámci 
 dotačního titulu „Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2015" na základě projektu "Zde se těží bílé zlato II" zpracovaného Masarykovou ZŠ Horní Bříza".
Od původně zamýšlené výstavby dřevěné vyhlídkové plošiny v blízkosti povrchového kaolinového dolu bylo upuštěno a jako pravděpodobné se jeví v následujícím období zpřístupnit stávající telekomunikační stožár jako vyhlídkovou věž. Ta umožní sledování těžební činnosti v dole, ale poskytne i panoramatický rozhled na Plzeňskou kotlinu, pásmo Brd, Šumavy, Českého lesa atd.. Na tomto záměru spolupracují Město Horní Bříza a a.s. Lasselsberger. Po zpřístupnění vyhlídkové věže k ní bude vyznačena cca 400 m dlouhá odbočka z aktuální trasy NS (již vyznačena na mapě NS) a bude k ní přemístěno stanoviště č. 4 Těžba kaolinu.

Toulavá kamera - pořad ČT 20. 3. 2016 - Naučná stezka Horní Bříza (od 22:40) ....

 

Logo Plzeňský kraj

Turistický portál Plzeňského kraje www.turisturaj.cz

 

Mapa naučné stezky k 30. 9. 2015:

Mapa ke stažení ve formátu pdf. zde ....

Mapa NS k 30. 9. 2015

 

Stezka je v terénu vyznačena těmito značkami a rozcestníky:

značka ns

Rozcestník u nádraží

Ukázka zastavení NS:

Vísecký rybník

RadniceMuzeum

Zámek Vísky - zastavení č. 3

Těžba kaolinu - zastavení č. 4

Na Horách (u zast. č. 8) a u Severní jámy (zast. č. 5) si můžete odpočinout v posezení, která vybudovala společnost Lesy ČR:

Přístřešek NS

Vybudovaná zastavení NS:

č.1 Stará ves - Březí
č.2 Vísecký rybník - Hamr
č.3 Zámek Vísky
č.4 Těžba kaolinu
č.5 Severní jáma
č.6 Muzeum
č.7 Nádraží - Transport smrti
č.8 Na Horách

č.9 Radnice 1.tabule, Radnice 2.tabule
​č.10 Čermná

Severní jáma

Posezení u Severní jámy 2014

Kaplička u zámku Vísky