Navigace

Obsah

Školní družina

Informace k přijetí žáků do školní družiny pro šk. rok 2023/24

Vzhledem k tomu, že KÚ Plzeňského kraje na základě žádosti školy navýšil kapacitu školní družiny, jsou k docházce do ŠD ve školním roce 2023/24 přijati i všichni přihlášení žáci nového 4. ročníku (přihlášky odevzdané do 26. 6. 2023).

 

Původní text:

K docházce do školní družiny pro školní rok 2023-24 byli přijati všichni žáci budoucího 1. - 3. ročníku, jejichž zákonný zástupce podal přihlášku ve stanoveném termínu (tj. pro budoucí 1. ročník do 30. 6. 2023 a pro ostatní ročníky do 26. 6. 2023). Ostatní žáci (tj. zejména žáci z budoucího 4. ročníku) budou přijati do školní družiny až v případě souhlasu KÚ s navýšením kapacity zařízení. O této skutečnosti vás budeme informovat prostřednictvím www stránek školy.

Informace k přihlášce ve školní družině ve šk.roce 2023/2024
(pro současný 1. – 3. ročník)

 

Vážení rodiče,

zasíláme Vám přihlášku do školní družiny ve školním roce 2023/2024 (tištěnou přihlášku dostane Vaše dítě ve škole). Přihlášku odevzdejte nejpozději do 26. 6. 2023 v sekretariátu školy (na později přijaté přihlášky nebude brán zřetel). Vzhledem k aktuální kapacitě školní družiny (120 míst) budou přednostně přijímáni žáci nižších ročníků, v případě stejného ročníku dle pořadí odevzdání přihlášky (škola žádá o navýšení počtu míst ve ŠD na 150). O přijetí budete informováni nejpozději do 14. 7. 2023 (informace může být také zveřejněna na www.zshornibriza.cz). Údaje o rozsahu docházky a jména dalších osob, které mohou žáka vyzvedávat zatím nevyplňujte (doplní se v září dle platného rozvrhu a dalších aktivit Vašeho dítěte).

                                                                                                                                                                                     
                                                      Mgr. Helena Winkelhöferová, ředitelka školy

Přihláška do školní družiny pro šk. rok 2023/24 - zde .... (408 kB)

Vnitřní řád školní družiny - zde .... (1.51 MB)

 
Uvolňovací lístek ze ŠD - zde ....


Šk. družina 2023/24:

Ivana Filipová              721 205 297      (I. oddělení; 1. ročník)

Monika Pašková          721 661 134       (II. oddělení; 2. ročník) 

Stanislava Fialová        721 661 118       (III. oddělení; 1. + 3. ročník)

Monika Trnková          606 899 704       (IV. oddělení; 2. + 3. ročník)        

Marcela Sarkisov         721 661 168       (V. oddělení; 4. ročník)