Navigace

Obsah

Pedagogický sbor školy
Použít můžete e-mailovou adresu pedagogů ve tvaru prijmenix@zshornibriza.cz (prijmeni = příjmení  pedagoga; x = první písmeno jeho křestního jména). 

Mgr. Helena Winkelhöferová - ředitelka školy (dobrah@zshornibriza.cz)

Mgr. Petr Hubka - zástupce ředitelky školy (hubkap@zshornibriza.cz)

Mgr. Ivana Široká - zástupkyně ředitelky školy (sirokai@zshornibriza.cz)

Mgr. Stanislav Rous - výchovný poradce,
třídní učitel VIII. A (rouss@zshornibriza.cz) 

Mgr. Soňa Trnková - metodik prevence riz. chování,
(trnkovas@zshornibriza.cz)

Mgr. Alena Šůmová - koordinátor ICT,
(sumovaa@zshornibriza.cz)

 

Mgr. Eva Benešová - třídní učitelka II. A (benesovae@zshornibriza.cz)

Mgr. Alena Belanová Šmídlová - třídní učitelka IV. A  (smidlovaa@zshornibriza.cz)

Mgr. Aleš Brandtlík - třídní učitel IX. B (brandtlika@zshornibriza.cz) 

Mgr. Lenka Brůhová - třídní učitelka VII. A (bruhoval@zshornibriza.cz)

Mgr. Ilona Hejmanová - třídní učitelka VIII. B (hejmanovai@zshornibriza.cz)

Pavel Hrabě (hrabep@zshornibriza.cz)

Mgr. Kamila Hrubá - třídní učitelka V. A (hrubak@zshornibriza.cz)

Mgr. Markéta Husáková - třídní učitelka I.A (husakovam@zshornibriza.cz)

Mgr. Petra Jančová - třídní učitelka II. B (jancovap@zshornibriza.cz)

Mgr. Irena Jonáková - třídní učitelka S I. (jonakovai@zshornibriza.cz)

Ing. Tereza Kabátová - třídní učitelka IX. A (kabatovat@zshornibriza.cz)

Mgr. Marcela Kaprová - třídní učitelka V. B (kaprovam@zshornibriza.cz)

Mgr. Marie Kloučková - učitelka (klouckovam@zshornibriza.cz)

Mgr. Ivana Krejčová - třídní učitelka IV. B (krejcovai@zshornibriza.cz)

Mgr. Antonín Lavička - třídní učitel VI. A (lavickaa@zshornibriza.cz)

Mgr. Jana Lusková  - třídní učitelka III. A (luskovaj@zshornibriza.cz) 

Mgr. Kateřina Nágrová - třídní učitelka VI. B (nagrovak@zshornibriza.cz)

PaedDr. Jaroslava Navrátilová - učitelka (navratilovaj@zshornibriza.cz)

Mgr. Lucie Řičicová - učitelka (ricicoval@zshornibriza.cz)

Bc. Dominik Seko - učitel (sekod@zshornibriza.cz)

Mgr. Eva Šmídová - třídní učitelka VII. B (smidovae@zshornibriza.cz)

Mgr. Helena Tobiášová - třídní učitelka I. B
(tobiasovah@zshornibriza.cz) 

Mgr. Veronika Ulmanová - třídní učitelka I. C  (ulmanovav@zshornibriza.cz)

Mgr. Markéta Vodičková -
třídní učitelka VII. C (vodickovam@zshornibriza.cz) 

Mgr. Štěpánka Vršecká - třídní učitelka III. B (vrseckas@zshornibriza.cz)

Mgr. Renáta Zelenková - třídní učitelka II. C (zelenkovar@zshornibriza.cz)

 

 

Bc. Eva Šlaufová - učitelka (zástup za p. uč. Šůmovou) (slaufovae@zshornibriza.cz)

Karolína Caltová - učitelka (zástup za p. uč. Šůmovou)
(caltovak@zshornibriza.cz)

 


Stanislava Fialová - vychovatelka ŠD (fialovas@zshornibriza.cz)

Ivana Filipová - vychovatelka ŠDasistent pedagoga (filipovai@zshornibriza.cz)

Monika Pašková - vychovatelka ŠD, asistent pedagoga  (paskovam@zshornibriza.cz) 

Marcela Sarkisov - vychovatelka ŠD, asistent pedagoga (sarkisovm@zshornibriza.cz)

Monika Trnková - asistent pedagoga, vychovatelka ŠD (trnkovam@zshornibriza.cz)

 

Romana Bejvančická - asistent pedagoga (bejvancickar@zshornibriza.cz)

Michaela Fialová - asistent pedagoga (fialovam@zshornibriza.cz)

Růžena Kaprová - asistent pedagoga (kaprovar@zshornibriza.cz)

Kateřina Komosná - asistent pedagoga (komosnak@zshornibriza.cz)

Bc. Lenka Potěšilová - asistent pedagoga (potesiloval@zshornibriza.cz)

Jiří Průcha - asistent pedagoga (pruchaj@zshornibriza.cz)

Romana Rumlová - asistent pedagoga (rumlovar@zshornibriza.cz)

Lenka Toncarová - asistentpedagoga (toncaroval@zshornibriza.cz)

Magdaléna Vojtová - asistent pedagoga (vojtovam@zshornibriza.cz)

Bc. Natálie Vozková - asistent pedagoga (vozkovan@zshornibriza.cz)