Navigace

Obsah

Stránka

Informace pro rodiče - způsoby distanční výuky


Informace pro rodiče - způsoby distanční výuky - zde ....

Jednotnou komunikační platformou mezi školou a žáky je Office 365 (Outlook, Teams). Přihlašovací údaje obdrželi všichni žáci 5. - 9. ročníku v rámci výuky při aktivaci účtu. Rodičům žáků 1. - 4. ročníku byl prostřednictvím žáků předán návod pro aktivaci účtu.

Od 19. 10. 2020 je na 2. stupni školy plánována pro každou třídu synchronní výuka (živé vysílání) v rozsahu 2 hodiny týdně z každého z hlavních předmětů (z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka) a 1 hodina týdně z každého z naukových předmětů (přírodopis, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie) a druhého cizího jazyka. Od 1. listopadu dochází k rozšíření počtu živých hodin matematiky a českého jazyka. Všechny tyto hodiny jsou zadávány přes Teams (přehledně je vidí žáci v kalendáři v Teams). Na zbylé hodiny jsou žákům zadávány úkoly přes email i Teams (také on-line forma).


13. 10. 2020 Zobrazit méně

Stránka