Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilní verze

mobilní verze www

  Mediální partner školy
Televize FILMpro

SCIO ocenění

 

Fraus - partnerská škola

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Prezenční výuka 2. stupně od 3. 5. 2021 - rozdělení tříd, pokyny k testování, důležité informace, rozvrhy


PREZENČNÍ  VÝUKA 2. STUPEŇ ŠKOLY OD 3. 5. 2021

Od 3. 5. 2021 se prezenční výuka týká žáků 6. B, 8. A, 8. B, 8. C

Od 10. 5. 2021 se prezenční výuka týká žáků 6. A, 7. A, 7. B, 7. C, 9. A

V týdnu, kdy žáci nemají prezenční výuku, pokračuje distanční výuka.

Prezenční výuka bude probíhat dle běžných rozvrhů s drobnými úpravami (skupiny jazyků, volitelné předměty, Tv ...). 

Rozvrhy pro týden od 3. 5. 2021:

6. B - zde .... (580.68 kB)
8. A - zde .... (578.63 kB)

8. B - zde .... (584.35 kB)
8. C - zde .... (586.44 kB)

Upozornění: Žáci 6. A mají živé hodiny Aj v týdnu od 3. 5. všichni v jedné skupině s paní učitelkou Markovou.

 

Žáků se týká povinné testování, které na naší škole probíhá vždy v pondělí a ve čtvrtek. V případě, že žák prodělal onemocnění Covid-19 a vztahuje se na něj 90 denní ochranná lhůta, musí rodič dodat škole potvrzení (např. SMS z KHS, potvrzení lékaře,…).

 

Testování - léták pro rodiče - zde .... (545.39 kB)

Testování - leták pro žáky - zde .... (344.28 kB)

Další informace k testování - zde ....


Při testu sedí žáci samostatně (1 žák u 1 stolu). Rozestupy mezi žáky 1,5 m při testování. Žáci budou ve své kmenové učebně nejpozději v 7:40.
 

V případě, že se žáka testování netýká (je 90 dní od pozitivního testu), nahlásí tuto skutečnost rodiče třídnímu učiteli nejpozději do neděle 2. 5./9. 5. 2021 do 20,00 hodin (např. e-mailem) a tuto skutečnost doloží např. sms zprávou z KHS nebo odběrového centra (zašlou vyfocenou sms z odběrového centra), zprávou dětského lékaře atd.  Pokud rodič nedoloží prokazatelně důvod výjimky z testování, žák bude testován. Všichni žáci na výuce musí být otestovaní nebo musí doložit důvod netestování. Pokud rodiče nebudou souhlasit s testováním, žák zůstává doma, je omluven z výuky. Distanční výuka se pro něj v týdnu prezenční výuky nezajišťuje. Škole poskytuje např. výukové materiály, obsah učiva atd.

Žáci, kteří přijdou do školy v testovací den později nebo nebudou na testování přítomní a přijdou do školy např. další den, musí být testováni hned při prvním příchodu do školy!

Žáci musí používat ochranné pomůcky úst a nosu. Postačuje chirurgická rouška. Nesmí být doma šité roušky. V případě nejasností musí rodiče doložit, že ochranný prostředek splňuje podmínky ČSN. Podrobnosti na www stránkách školy.

Aktuality - Ochranné prostředky pro žáky - Masarykova základní škola Horní Bříza (zshornibriza.cz)

Žáci si pravidelně myjí a desinfikují ruce (před vyučováním, testováním, svačinou, obědem….).

Třídy se na předměty nespojují (= homogenita skupin). Třídy se nestěhují. Výuka probíhá v kmenových učebnách (s výjimkou Inf, dělení na jazyky, Tv ….).

Žáci jednotlivých tříd se nesdružují, nenavštěvují. O přestávkách žáci zůstávají ve třídách (s výjimkou WC).

Při svačině a při obědě se žáci nesdružují a omezí komunikaci.

Žák (pokud je strávníkem ŠJ) má automaticky přihlášený oběd ve školní jídelně v týdnu, kdy bude osobně přítomen ve škole. V případě, že nemáte zájem o stravování, musíte oběd odhlásit u paní vedoucí ŠJ.

Tělesná výchova (platí i pro 1. stupeň):
v Královéhradeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji jsou ve všech školách a školských zařízeních od 3. 5. 2021 nově povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech),

• to se týká pouze těch žáků a studentů, kterým je tímto mimořádným opatřením povolena osobní přítomnost na vzdělávání

• v mimořádném opatření je uvedeno, že sportovní činnosti jsou umožněny „za podmínek podle mimořádného opatření upravujícího organizování sportovní činnosti“, MŠMT informuje, že v současné době se na organizování sportovní činnosti ve školách uplatní obecně platná mimořádná opatření

• v mimořádném opatření k ochraně dýchacích cest je uvedena výjimka z nošení ochrany (tedy bez roušky nebo respirátoru) pro vzdělávací aktivity ve školách, jejichž charakter neumožňuje jejich nošení (vč. tělocviku)

• i při sportovních činnostech ve škole je nutné zachovat homogenitu tříd

• jinak není organizování sportovní činnosti ve školách a školských zařízeních zvlášť upraveno, sportovní činnost ve školách a školských zařízeních se neřídí pravidly pro amatérské sportování organizované sportovními svazy uvedené v mimořádném opatření upravující maloobchod a služby

 


28. 4. 2021 Zobrazit méně

Stránka