Navigace

Obsah

Nabídka zájmové činnosti pro šk. rok 2019/2019 - zde ....

Označte vybrané kroužky a vyplněnou nabídku odevzdejte do 18. 9. 2019 v sekretariátu školy (ne třídnímu učiteli; jen kroužky organizované SVČ při MZŠ). Na úvodní schůzce otevřeného kroužku žáci obdrží přihlášku s podrobnějšími údaji. Platba zápisného bude prováděna u vedoucího konkrétního kroužku až po zahájení jeho činnosti. O zahájení činnosti kroužku budou přihlášené děti informovány přímo vedoucím kroužku,  hlášením školního rozhlasu nebo informací na webových stránkách školy.  Předpoklad zahájení činnosti kroužků je od začátku měsíce října. Zápisné platí pro celý šk. rok 2019/20. V případě převisu zájmu o kroužek bude rozhodovat pořadí odevzdání této vyplněné nabídky.

Přihláška do zájmového útvaru 2019/2020 v pdf, v doc

Termíny zahájení činnosti kroužků:
1. Papírové modelářství (Mgr. Šůmová) - pondělí 30. 9. 2019 od 13,00 do 14,00 hodin; sraz u učebny informatiky; s sebou nůžky, lepicí tyčinku 
2. Informatika (Mgr. Šůmová) - středa 2. 10. 2019 od 13,00
do 14,00 hodin; sraz u učebny informatiky
3. Duha (Mgr. Trnková) - středa 2. 10. 2019 od 14,30 do 16,30 hodin; laboratoř chemie; s sebou nůžky, gumu, tužku
4. Procvičování pravopisu 6.r. (Mgr. Nágrová)- čtvrtek 3. 10. 2019 od 7,00 hodin
5. Francouzský jazyk (Mgr. Nágrová) - pátek 4. 10. 2019
6. Atletika (Mgr. Greinerová) - středa 2. 10. 2019 od 14,00 hodin, sraz v hale u tělocvičen
7. Florbal (Z. Tuka) - pondělí 7. 10. 2019 pro děti z 1. - 4. ročníku od 14,30 do 15,30 hodin; pro děti z 5. - 9. ročníku od 15,30 do 16,30 hodin; sraz v hale u tělocvičen
8. Anglický jazyk I. (1. ročník; K. Rauchová) - ve čtvrtek 3. 10. 2019 od 12,00 do 13,00 hodin; sraz u školní knihovny
9. Anglický jazyk II. (2.ročník; K. Rauchová) - ve čtvrtek 3. 10. 2019 od 13,00 do 14,00 hodin; sraz u školní knihovny