Navigace

Obsah

Informace k zahájení činnosti zájmových kroužků SVČ od 4. 1. 2021 - zde ....

Plánované termíny zahájení činnosti kroužků po 4. 1. 2021 - zde ....

Informace k možnosti vracení poměrné části zápisného za zájmové útvary SVČ za březen - červen 2020 - zde ....

Nabídka zájmové činnosti pro šk. rok 2020/2021 - zde ....

Z důvodu aktuální situace a hygienických opatření je nabídka zájmových kroužku pro tento rok omezena. Kroužky budou až na výjimky realizovány jen pro jednotlivé ročníky.

Označte vybrané kroužky a vyplněnou nabídku odevzdejte do 21. 9. 2020 v sekretariátu školy (ne třídnímu učiteli; jen kroužky organizované SVČ při MZŠ). Na úvodní schůzce otevřeného kroužku žáci obdrží přihlášku s podrobnějšími údaji. Platba zápisného bude prováděna u vedoucího konkrétního kroužku až po zahájení jeho činnosti. O zahájení činnosti kroužku budou přihlášené děti informovány přímo vedoucím kroužku,  hlášením školního rozhlasu nebo informací na webových stránkách školy.  Předpoklad zahájení činnosti kroužků je od začátku měsíce října. Zápisné platí pro celý šk. rok 2020/21. V případě převisu zájmu o kroužek bude rozhodovat pořadí odevzdání této vyplněné nabídky.

Přihláška do zájmového útvaru SVČ 2020/21 v pdf, v doc

I v době přerušení činnosti SVČ z důvodu nařízení KHS prosíme o odevzdávání přihlášek a platby zápisného vedoucímu kroužku (tiskopis přihlášky děti dostanou od vedoucího kroužku ve škole). Děkujeme.
Přerušení činnosti SVČ - zde ....
Nařízení KHS - zde ....