Navigace

Obsah

Masarykova základní škola Horní Bříza,
okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Středisko volného času
Tř. 1 .máje 210, 330 12 Horní Bříza
Telefon: 377 333 801, Mobil: 722 104 553
e-mail:sekretariat@zshornibriza.cz
www.zshornibriza.cz
 
 
Z důvodu preventivních opatření nebudou po dobu uzavření základní školy probíhat zájmové kroužky SVČ ani jiné další aktivity SVČ (dílny atd.).                                                                  

Nabídka zájmové činnosti šk. rok 2019/20 - zde ....

Označte vybrané kroužky a vyplněnou nabídku odevzdejte do 18. 9. 2019 v sekretariátu školy (ne třídnímu učiteli; jen kroužky organizované SVČ při MZŠ). Na úvodní schůzce otevřeného kroužku žáci obdrží přihlášku s podrobnějšími údaji. Platba zápisného bude prováděna u vedoucího konkrétního kroužku až po zahájení jeho činnosti. O zahájení činnosti kroužku budou přihlášené děti informovány přímo vedoucím kroužku,  hlášením školního rozhlasu nebo informací na webových stránkách školy.  Předpoklad zahájení činnosti kroužků je od začátku měsíce října. Zápisné platí pro celý šk. rok 2019/20. V případě převisu zájmu o kroužek bude rozhodovat pořadí odevzdání této vyplněné nabídky.

Přihláška do zájmového útvaru SVČ 2019/20 v pdf, v doc

Termíny zahájení činnosti kroužků - zde ....

Příměstský tábor (jarní prázdniny) 2. - 6. 3. 2020 (všechny aktivity se uskuteční podle plánu) - zde ....

24. - 28. 8. 2020 Příměstský tábor  
Přihlášky možno vyzvednout také ve vrátnici školy.
Pokud budete přihlášku zasílat e-mailem, originál odevzdáte v první den přítomnosti dítěte na přímětském táboru.