Navigace

Obsah

Školská rada

Školská rada byla zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).
 
Zákonní zástupci nezletilých žáků školy (volby proběhly 30. 5. 2017):
Do ŠR byly zvoleny:
1. Bartošová Markéta
2. Begalová Petra
3. Gregorová Petra MUDr.

Výsledky volby - zde ....
 
 
Zástupci pedagogických pracovníků školy (volby proběhly 26. 6. 2017):

1. Jonáková Irena Mgr.
2. Tobiášová Helena Mgr.
3. Šůmová Alena Mgr.

 

Zástupci zřizovatele:
1. Kapr David
2. Koza Petr Mgr.
3. Jícha Václav Bc.

 
Předsedkyní školské rady je paní MUDr. Petra Gregorová.