Navigace

Obsah

1. Organizace šk.roku 2019/2020:

Zahájení školního roku 2019/2020 v pondělí 2. 9. 2019

Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. 1. 2020
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. 6. 2020

Podzimní prázdniny úterý 29. 10. 2019 – středa 30. 10. 2019 (pondělí 28. 10. státní svátek)
Vánoční prázdniny od pondělí 23. 12. 2019 do pátku 3. 1. 2020 (vyučování začne v pondělí 6. 1. 2020)

Pololetní prázdniny v pátek 31. 1. 2020 

Jarní prázdniny 2. 3. 2020 – 8. 3. 2020
Velikonoční prázdniny ve čtvrtek 9. 4. 2020 (pátek 10. 4. svátek)

Hlavní prázdniny od středy 1. 7. 2020 do pondělí 31. 8. 2020 (vyučování ve šk. roce 2020/21 začne v úterý 1. 9. 2020)

2. Třídní aktivy, konzultační dny 2019/20:
 

5. září 2019 (TA) - jen 1., 6. ročník + 5. B     16,00                           čtvrtek

24. září 2019 (TA) - jen 2.,3.,4.,7.,8.,9. ročník + třídy 1.S, 5. A           úterý                                            16,30 -  17,00 aktiv ve třídách s TU 
                                           17,00 – 18,00 konzultace s vyučujícími

12. prosince 2019 (KD)      15,00 – 17,30                                           čtvrtek

24. března  2020 (TA)        16,30 -  17,00  aktiv ve třídách s TU              úterý                                            17,00 – 18,00 konzultace s vyučujícími

26. května 2020 (KD)         15,00 – 17,30                                              úterý

  

3. Rozvrhy hodin tříd I. A - IX. B 2019/20             

4. Žádosti a formuláře (přijetí, odhlášení, odklad, uvolnění z výuky .......)ke stažení 

5. Přihláška ke stravování

6. Přihláška do ŠD ....

7. Uvolňovací lístek ze ŠD ....

8. Nabídka zájmové činnosti - kroužky SVČ 2019/20 
    Přihláška do zájmového útvaru SVČ 2019/20

9. Přijímací řízení na střední školy pro šk.rok 2020/21:
Přijímací zkoušky na střední školy - informace k 24. 9. 19 - zde ...

Termíny jednotné přijímací zkoušky ve šk. roce 2019/20 (pro rok 2020/21) - zde ....

 

Informace z minulého školního roku:

Vzor přihlášky na SŠ - zde ....

Informace platné ve šk. roce 2017/18 (pro rok 2018/19):
Informace MŠMT k přijímání na střední školy pro šk. rok 2018/19 (budou doplňovány)....

Informace o přijímacím řízení na střední školy - Čím budu?(Přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro šk.rok 2019/20)?

Dny otevřených dveří na středních školách 2017/18 zde ....

Jednotná přijímací zkouška 2018 (Stránky CERMAT) zde ....

Informace k přijímacímu řízení na stránkách KÚ Plzeňského kraje (nové pro 18/19) - zde ....

Školy v Karlovarském kraji pro šk. rok 2018/19 zde ...


10. Školní mléko a Ovoce do škol 2019/20 - karty
Ceník od 3. 10. 2019 - zde ....

11. Přehled okresních sportovních soutěží 2019/2020

12. Harmonogram vědomostních a uměleckých soutěží 2018/19

13. Sběr papíru a víček