Navigace

Obsah

VÝCHOVNÝ PORADCE

Funkci výchovného poradce na naší škole vykonává paní učitelka PaedDr. Jaroslava Navrátilová. Pro děti a jejich rodiče má vyhrazený čas v úterý 5. vyuč. hodinu, ve čtvrtek 4. vyuč. hodinu a v pátek 2. vyuč.hodinu nebo po domluvě kdykoliv. 

S výchovným poradcem je možno konzultovat otázky spojené s poruchami chování a učení. Výchovný poradce poskytuje kontakty na odborná poradenská pracoviště (psychologové, spec.pedagogové apod.). Pomáhá žákům 9.ročníku při volbě povolání, vydává přihlášky ke studiu a zápisové lístky. Konzultuje s žáky případné problémy ve škole (nevhodné chování, záškoláctví, vandalismus, šikana apod.).

Informace k přijímacímu řízení na střední školy - zde ....