Navigace

Obsah

 

Současnost:

                Masarykova základní škola Horní Bříza je od 1.1.2003 příspěvkovou organizací Města Horní Bříza, které je zřizovatelem školy.
V současné době je areál školy tvořen 4 pavilony – 2 učebnové pavilony (A1 a A4), pavilon tělocvičen (A3) a školní jídelna (A2). Ke škole patří také sportovní atletický stadion a tenisové kurty.
Školu navštěvují převážně děti z Horní Břízy, ale i děti z Trnové, Hromnic, Žilova, Stýskal, Tatiné a dalších obcí.
                Ve školním roce 2019/2020 je škola tvořena 20 třídami
(10 na 1.stupni, 9 na 2.stupni a 1 speciální třída). 
Školu navštěvuje celkem 385 žáků. Při škole pracuje školní družina se čtyřmi odděleními. Do školní družiny je zapsáno 105 dětí prvního stupně.
O žáky se stará 28 učitelů, 4 vychovatelky, 7 asistentů pedagoga,  7 správních zaměstnanců a 6 kuchařek.
Ředitelkou školy je od 1. 7. 2017 Mgr. Helena Winkelhöferová (Dobrá).
                Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Horní Bříza.
                Rozsáhlá je také mimoškolní činnost žáků. V tomto školním roce je připravena nabídka  cca 40  zájmových kroužků v oblasti přírodovědné, společenskovědní, estetické a sportovní (SVČ při Masarykově ZŠ). Zájmové kroužky pracují také v rámci činnosti školní družiny.
                Škola vedle své vzdělávací a výchovné funkce organizuje doplňkovou činnost v těchto oblastech:
-          pronájem sportovních a ubytovacích kapacit
-          pronájem prostor k organizaci vzdělávacích a kulturně společenských akcí
-          vedení mzdového a provozního účetnictví
 
Nová budova - pavilon A1