Navigace

Obsah

METODIK PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Funkci metodika prevence rizikového chování na naší škole vykonává paní učitelka Mgr. Soňa Trnková. Pro děti má vyhrazený čas v úterý od 8:30 do 9:30 hodin (příp. po domluvě kteroukoliv přestávku).   Děti s ní mohou řešit jakýkoliv problém, který by se týkal šikany, užívání alkoholu, cigaret či drog, týrání, vandalismu… atd. Je možné si popovídat i o pouhém podezření, že se něco děje mému kamarádovi. Pokud by někdo nechtěl osobní schůzku, je možné napsat na mail prevence@zshornibriza.cz. Další možností je vhodit vzkaz do schránky důvěry, která je zavěšena u kabinetu fyziky.

Každý vzkaz bude řešen, ale pozor zneužívání bude trestáno.