Navigace

Obsah

Stránka

Vysvědčení za 1. pololetí; pololetní prázdniny


Výpis z vysvědčení za 1. pololetí bude předán žákům 3. - 9. ročníku po znovuotevření školy (nejpozději třetí vyučovací den po obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole). Ve čtvrtek 28.1.2021 budou žáci 3. - 9. ročníku a jejich zákonní zástupci prostřednictvím třídního učitele (e-mail, Teams) informováni o prospěchu za 1. pololetí šk. roku 2020/21.
V pátek 29.1.2021 jsou pololetní prázdniny. Školní jídelna a družina nejsou v provozu. 


28. 1. 2021 Zobrazit méně

Stránka